Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

https://www.esinvesticijos.lt/ Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos. Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos: Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo 
Read more
Kalbinis ir matematinis raštingumas, gamtos mokslai, informacinės technologijos yra tolesnio mokymosi pagrindas ir vartai į užimtumą bei socialinę įtrauktį. Nepaisant to, jau ne vienerius metus iš eilės kalbama apie vis prastėjančius mokinių mokymosi pasiekimus ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos valstybių. Remiantis PISA tyrimų 
Read more
Mokinių priėmimas

Skip to content