Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

2022 M. VADOVO ATASKAITA

Skelbiama ir progimnazijos bendruomenei bei progimnazijos tarybai pateikiama svarstyti KTU Vaižganto progimnazijos direktorės pavaduotojos ugdymui, laikinai atliekančios direktoriaus pareigas  Rūtos Songailienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Iki sausio 30 d. progimnazijos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybai el. paštu rasa.andriuliene@gmail.com

Progimnazijos taryba, įvertinusi progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 4 d. priima sprendimą dėl progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Skip to content