Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Skelbiama ir progimnazijos bendruomenei bei progimnazijos tarybai pateikiama svarstyti KTU Vaižganto progimnazijos direktorės pavaduotojos ugdymui, laikinai atliekančios direktoriaus pareigas  Rūtos Songailienės 2022 metų veiklos ataskaita. Iki sausio 30 d. progimnazijos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybai el. paštu rasa.andriuliene@gmail.com Progimnazijos taryba, įvertinusi 
Read more
Skip to content