Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

DALYVAVOME KONFERENCIJOSE

Pavasarį atbunda ne tik gamta, bet ir olimpiados, konferencijos bei konkursai 🙂
Progimnazijos mokiniai dalyvavo Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7 klasių mokinių tiriamųjų darbų nuotolinėje konferencijoje „Senovės palikimo pėdsakai mūsų aplinkoje“ , ją organizavo LSMU gimnazija ir KŠIC. Šios konferencijos tikslas – atskleisti senovės pasaulio (graikų, romėnų, baltų) palikimo ženklus artimoje aplinkoje.
Tyrinėdami pasirinktą senovės visuomenės raidos aspektą ir jo atspindžius šiuolaikinėje aplinkoje, mokiniai plėtojo kultūrinę kompetenciją. Ugdė kūrybiškumo ir skaitmeninę kompetenciją pasirinkdami pristatymo formą, o parengus ir pristačius tiriamąjį darbą anglų kalba buvo vertinamos mokinių komunikacinės kompetencijos, ugdomi viešojo kalbėjimo gebėjimai.
Mokiniai pristatė pranešimus:
✅Augustė Titenytė ir Austėja Viskontė, 7d kl., “Ancient Olympics: then and now” (mokytojos Indrė Gurnickienė, Kristina Grigaitė-Bliūmienė).
✅Majus Amelynas ir Dovydas Bliūdžius, 7d kl., “Roman Army Influence on the Modern World” (mokytojos Indrė Gurnickienė, Kristina Grigaitė-Bliūmienė).

Aštuntokai dalyvavo tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“, organizuotoje kartu su Kauno „Santaros“ gimnazijos partneriais: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriumi, KŠIC, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Šios konferencijos tikslas – stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas, plėtoti mokyklų bendradarbiavimą, ugdant mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Skatinti mokinius argumentuotai ir kūrybiškai spręsti problemas, padėti sėkmingai pasirengti ateities karjerai, stiprinti ryšius su socialiniais partneriais – aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis ir kt.
Mokiniai pristatė pranešimus:
✅Rokas Kanapeckas ir Vilius Račiūnas, 8a kl., “Impact of Electrical Energy Saving on Climate Change” (mokytojai Vytautas Svigaris, Tomas Gulbinas, Kristina Grigaitė-Bliūmienė)
✅Nemunas Širvinskas, 8b kl., “Impact of Plastics and Microplastics on the Marine Life” (mokytojai Tomas Gulbinas, Kristina Grigaitė-Bliūmienė)
Dėkojame mokiniams ir mokytojams.
Skip to content