Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Daugiakalbę kultūrą ugdome Europos kalbų dienai skirtais projektais

KTU Vaižganto progimnazija palaiko Europos Sąjungos siekį skatinti kalbinę įvairovę ir kasmet rugsėjo mėnesį įvairiais renginiais ir projektais mini Europos kalbų dieną. Renginyje mokiniai skatinami domėtis ne tik tomis kalbomis, kurias mokosi mokykloje, bet ir kitomis Europos kalbomis, kviečiami tiesiog pažaisti, pažinti tų šalių kultūrą.

Dalyvaudami Europos kalbų dienai skirtame projekte pradinių klasių mokiniai vykdė integruotas veiklas: vertė po vieną pasirinktą žodį į 4–5 kalbas, klausė, kaip tie žodžiai skamba naudodami mobilią programėlę „The Hello Atlas“. Vėliau pristatydami savo projektus, kvietė draugus spėti, ką reiškia į kitas kalbas jų versti žodžiai.

5–8 klasių mokinių komandos atliko vienos iš 24 Europos Sąjungos valstybinių kalbų kalbotyros tyrimą: domėjosi abėcėlių ypatumais, kalbų geografiniu paplitimu, ieškojo įdomių faktų, pvz., ką reiškia tose kalbose ilgiausias ar trumpiausias žodis, kaip vadinami mėnesių ar savaitės dienų pavadinimai ir kitų įdomybių. Savo atradimus mokiniai pateikė kalbas pristatančiuose plakatuose ir naujomis žiniomis pasidalino su klasės draugais pamokoje.

Rusų kalbos pamokoje 6–8 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kalbos atveria duris“. Pirmame viktorinos etape mokiniai turėjo atsakyti į klausimus apie Europos kalbas, antrame demonstravo žinias apie lietuvių kalbą, trečiame – Europos žymiausias vietas, o ketvirtajame – apie įžymius žmones ir jų kalbą.

Vokiečių kalbos besimokantys šeštokai inscenizavo dialogus: berniukai – atliko „vokiečio“ vaidmenį, mergaitės – „lietuvaitės“. Mokiniai pasiruošė ir pademonstravo būdingos vokiškos ir lietuviškos atributikos. Septintokų grupės ruošė bendrą plakatą, kuriame kiekvienas mokinys parašė ir pasakė žodį „Labas“ ta kalba, kurios šalį išsitraukė. Aštuntokai burtų keliu išsirinko korteles su Europos valstybės pavadinimu ir rengė pristatymus. Informaciją pateikė plakatuose vokiečių kalba: rašė šalies pavadinimą ir kalbą, piešė vėliavą, pristatė jos spalvas, savo pristatymą pagyvino tų pačių spalvų balionais.

Visų klasių mokiniai aktyviai dalyvavo Europos kalbų savaitės veiklose ir džiaugėsi nauja patirtimi.

Kviečiame virtualiai pasigrožėti mokinių darbais!

Užsienio kalbų metodinė grupė

Skip to content