Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Tuo metu, kai 8-tokai pagal parengtą tvarkaraštį lankė pamokas – konsultacijas mokykloje,  ruošėsi stojamiesiems į įvairias gimnazijas  ir juos laikė, 6-7 klasių mokiniai 2015 m. birželio 1-4 dienomis dalyvavo jaunojo tyrėjo- kūrėjo edukacinėje stovykloje „Specialybių geografija“. Kiekvieną dieną autobusu  mokiniai vyko į KTU sportinę bazę Kapitoniškėse.  Čia jie atliko įvairias kūrybines, praktines užduotis, parengtas KTU dėstytojos V. Dabrišienės  ir studentų:  G. Budrytės, A. Grabusovo, D.Grigaičio, V.  Rutkauskaitės,  R.Siliuko bei KTU Vaižganto progimnazijos 6-7 klasių mokytojų.
   Dėkojame KTU rektoriui P. Baršauskui,  prorektoriui P.Žiliukui ir kitiems KTU darbuotojams, mokyklos mokytojams,  padėjusiems organizuoti sklandų ir informatyvų mokinių darbą.
   Stovyklai mokiniai rengėsi jau nuo pavasario: rinko medžiagą apie įvairias profesijas, kaupė priemones, reikalingas užduotims atlikti. Kiekvienos dienos darbas buvo  skirstomas į dvi dalis.  Pirmoje – mokiniai kartu su studentais atliko jų parengtas  veiklas, antroje – mokytojų. Po pietų grupės keitėsi vietomis ir atlikinėjo tokias pačias kūrybines užduotis. Kiekvieną dieną buvo malonu grįžti į Kauną, žinant, kad rytoj  laukia ne mažiau įdomūs užsiėmimai.
   Pirmąją dieną 7-tokai kartu su KTU studentais konstravo šviestuvo gaubtą iš antrinių žaliavų, o 6-tokai sukūrė labirintą iš įvairių gamtinių medžiagų (sudžiūvusių medžių šakelių, akmenėlių, kankorėžių, žolynų ir pan.). Komandos pasiskirstė pareigomis: vadovas, architektai, konstruktoriai, medžiagų rinkėjai, gamintojai, labirinto reklamuotojai, darbo pristatinėtojai. Pristatė darbą įvairiai: žodžiu, daina, skanduote.  Dienos koordinatorė – R.Songailienė.
   Antrąją dieną Kapitoniškės visus pasitiko malonia šiluma. Tradiciškai pasidalinę į dvi grupes mokiniai kibo į darbus. „Oratoriaus mokykloje“ septintokai turėjo pristatyti namuose parengtą medžiagą apie užsienio kalbų fakultetą ir studijas užsienyje. Vėliau, vadovaujami mokytojų, pasiskirstę grupėmis, parengė pristatymus apie nurodytas profesijas anglų kalba. Visi pasidžiaugė išradingai pateikta medžiaga, suklijuota plakatuose.
   Šeštokai, vadovaujami KTU studentų, konstravo elektros energijos šaltinį iš organinių žaliavų ir uždegė lempą, kurią sujungė su šviestuvo gaubtu, pagamintu praeitą dieną. Smagu buvo stebėti, kaip po gaubtu sušvinta šviesa. Dienos koordinatorė – E.Grinkevičienė.
   Trečiąją dieną teko pamiklinti loginį mąstymą, nes vyko studentų  suorganizuotos „Matematinio pobūdžio orientacinės varžybos“. Užduotys buvo sudėtingos, reikėjo gerai pagalvoti ir pasportuoti, kaip sakė patys dalyviai. Antroji dalis taip pat neapsiėjo be matematikos. Reikėjo parengti projektą „Mano verslo idėja“ . Mokiniai kūrė verslo pavadinimą, veiklos sritį,  rengė veiklos planą (numatantį  įstatinį kapitalą, įmonės vietą, įrengimus, darbuotojus ir kt.), pateikė reklaminį plakatą ir  patraukliai pristatė savo verslo įmonę.  Dienos koordinatorė – A.Butvilienė.
   Paskutinę  dieną   reikėjo  gamtos mokslų žinių. Praktikos darbas  „Raketų mokslas, gaminame raketas iš sauso ledo ir plastikinių butelių“ nė vieno nepaliko abejingo. Visiems patiko konstruoti raketas, o dar labiau jas leisti, stebėti ir  matuoti, kuri toliau ir aukščiau nuskrido, nepaisydama didelio vėjo.
   Kita grupė  surengė „Pedagogo mokyklą“. Vyko gamtos mokslų pamokos. Kai kurie „mokytojai“  buvo labai gerai pasiruošę pamokoms ir  buvo tokie  griežti vertindami savo „mokinių“ žinias, kad net kilo ginčų.  Dienos koordinatorė – A.Butvilienė.
   Ne mažiau smagu ir įdomu buvo kiekvieną dieną dalyvauti sportiniuose žaidimuose, nors jiems ir nelabai daug laiko likdavo po  praktinių darbų.  Ypač daug emocijų sukėlė virvės traukimo varžybos, vykusios antrą dieną. Čia geriausiai sekėsi 7c ir 6b klasės berniukams. Bet didžiausių emocijų sukėlė 6a ir 6b klasės mergaičių jungtinė komanda, nugalėjusi berniukus. Trečią dieną įdomius žaidimus suorganizavo mokyklos psichologė. Žaisdami krepšinį rungtyniavo mokiniai ir studentai.
   Kaip teigė mokiniai, veiklos stovykloje patiko, jie pasimokė žinias pritaikyti praktikoje, su nekantrumu lauks  kitų mokslo metų pabaigos, kad vėl galėtų vykti ir atlikti naujas praktines užduotis kitoje aplinkoje ir taip  pat pabūti gamtoje. 7-tokai liūdėjo, nes jiems jau paskutiniai metai stovykloje.
Skip to content