Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

eTwinning projektas „Pokyčiai prasideda nuo manęs“/„Change begins with me“

eTwinning projektas „Pokyčiai prasideda nuo manęs“/„Change begins with me“.

Projektas skirtas: ugdyti mokinių sąmoningumą prisidedant prie gamtos išteklių tausojimo, tai yra maksimalaus pakartotinio išteklių panaudojimo, perdirbimo naudos gamtai suvokimo didinimo bei mokinių, kaip sąmoningų vartotojų ugdymo.

Be to, siekiama, kad mokiniai susipažintų su įvairiomis kultūromis, praktiniais perdirbimo pavyzdžiais kitose šalyse (pažinimo ir kultūrinės kompetencijų ugdymas), ugdytų užsienio kalbų įgūdžius (komunikavimo kompetenciją) per partnerių vykdomas tinklaveikos veiklas ir efektyviai naudotų IKT technologijas (skaitmeninės kompetencijos ugdymas), sukurtų savo gerųjų patirčių pateikti Web.2 įrankių pagalba (kūrybinės kompetencijos ugdymas).

Projekto pradžia: 2022-02-12

Projekto pabaiga: 2022-06

Projekto partneriai: 

Ispanija (2), Lietuva (3), Slovakija (1), Turkija (9)

Projekto kalba: anglų k.

Mokinių amžius: 12-18 m.

Progimnazijos mokinių skaičius, dalyvaujančių projekte: 45 mokiniai: 2b klasė (1), 5a klasė –(15) 6d klasė (17); 7b klasė (12)

Priemonės, kuriomis naudojasi dalyviai: TwinSpace aplinka, pokalbių svetainė Facebook, el. paštas, forumas, MS PowerPoint, Word, WhatsApp programėlė ir kt. web.2 įrankiai (infografikos kūrimo įrankiai, CO2 ir vandens pėdsako programėlės, vaizdo įrašų kūrimo įrankiai).

Projekto siekiamas rezultatas:

Ugdyti sąmoningus savo šalių piliečius (pilietiškumo bei socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymas), kurie

– nepirktų naujų daiktų, o gebėtų naudoti savo daiktus ilgesnį laiką, prikeldami juos naujam gyvenimu, o tuo taip pat prisidėtų prie gamtos išsaugojimo ir savo šeimose patiriamų išlaidų sumažinimo (finansinio raštingumo didinimas);

– neišmestų daiktų ir jeigu galima pakartotinai panaudoti atlikus smulkų remontą ar nereikšmingus pakeitimus,

-gebėtų rūšiuoti atliekas, skirtas perdirbimui.

Be to,  tikimasi, kad mokiniai pažins įvairias kultūras, efektyviai naudos technologijas, pasitikės savimi, tyrinės, o tai prisidės prie mokinio tapsmo asmenybėmis, galinčiomis rasti problemų, su kuriomis susiduria, sprendimus.

Projekto koordinatorė:  KTU Vaižganto progimnazijoje koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kristina Grigaitė-Bliūmienė

Projekte dalyvaujanti progimnazijos mokytoja: anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Grigaitė-Bliūmienė.

Projekto sertifikatas

Skip to content