Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

ILGALAIKIS TARPTAUTINIS INTEGRUOTAS (TIRIAMASIS, KŪRYBINIS) ETNOKULTŪRINIS PROJEKTAS

 

TEMA: Etnografinės Lietuvos sritys

TIKSLAS: Bendraujant ir bendradarbiaujant įgyvendinti STEAM ilgalaikį etnokultūros projektą.

UŽDAVINIAI:

1.Susipažinti su Lietuvos etnografiniais regionais: Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Žemaitija.

2.Pagilinti žinias apie etnografinių regionų tradicinius valgius, tautinius drabužius, herbus, miestus – vietoves, tradicijas, papročius ir kt.

3.Įtvirtinti lietuvių kalbos žodžių vartojimą, išmokti naujų žodžių. Pagal galimybes susipažinti su etnografinių regionų kalbos vartojimo skirtumais.

4.Suprasti, kurti, tirti, ieškoti, konstruoti, modeliuoti, patirti ir atrasti naudojant įvairias priemones, IKT galimybes, žaidžiant, dirbant kartu ir individualiai.

INTEGRUOJAMI DALYKAI: lietuvių kalba, pasaulio pažinimas, matematika, dailė ir technologijos, muzika, IKT technologijos, architektūra, karjeros ugdymo programa ir kt.

METODAI: skaitmeninės platformos, darbas grupėse, darbas porose, Minčių lietus, Kopėčių metodas ir kt.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS:

1.Atpažins ir įvardins regionų/miestų herbus bei atpažins 2-3 regionų/miestų herbus.

2.Aptars tradicinius lietuviškus patiekalus ir gebės 2-3 patys pasigaminti.

3.Susipažins ir gebės įvardinti lietuvių liaudies raštų įvairovę (Tautodailė – tautinių drabužių raštai, trobų – stogų, langinių raštai, kryždirbystė ir kt.). Atpažins ir įvardins iš kokių simbolių yra kuriami lietuviški raštai.

4.Gebės įvardinti pagrindinius Lietuvos regionų miestus ir juos ras žemėlapyje.

5.Pasiklausys lietuviškų tarmių įvairovės, ras jų skirtumus, kalbės lietuviškai. Klausys, skaitys lietuvių tautosakos kūrinius ir juos atpažins. (Pasaka, padavimas, sakmė, eilėraštis, daina, mįslė, minklė, patarlė ir kt.).

6.Susipažins su profesijų įvairove. Galės įvardinti, ką 2-3 profesijų atstovai dirba.

7.Naudodami įvairias pasirinktas priemones kurs, modeliuos, konstruos, lipdys ir kt.

GALUTINIS REZULTATAS:

1.Sukurs savo šeimos herbą.

2.Pasigamins patiekalą.

3.Nubraižys kelionės maršrutą.

4.Naudodami lietuviškų raštų įvairią paletę, sukurs aprangos kodą pasirinktai šventei.

5.Suplanuos pasirinktame regione lankytinų vietų maršrutą turistams.

6.Gebės, vartodami gražią lietuvišką kalbą, pristatyti savo kūrybinį darbą kitiems.

DALYVIAI: Mokyklos STEAM kūrybinė grupė, mokiniai bei jų šeimos ir Kolorado lituanistinė mokykla (JAV)

VYKDYMO LAIKAS: 2021 metai

PIRMASIS SUSITIKIMAS – kovo 20 d.

MES APKABINOME AUŠTAITIJĄ

Ar žinote, kaip pasigaminti laimės hormonus? Tai juk labai paprasta! Laimės hormonų receptas: susitikti, pasimatyti, mokytis ir bendrauti visiems kartu lietuviškai.

Kovo 20 d. Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos (LT) bei Kolorado lituanistinės mokyklos (JAV) bendruomenės pradėjo bendrą etnokultūros STEAM projektą apie Lietuvos etnografines sritis.

Pirmoje projekto dalyje dalyvavo 45 abiejų mokyklų mokiniai, kartu su savo tėveliais ir 12 mokytojų (6 iš Lietuvos ir 6 iš JAV).

Skirtingo amžiaus, susiskirstę į keturias mišrias pagal amžių ir gyvenamąją vietą, dalyviai, būdami kartu interneto pagalba, bendraudami ir bendradarbiaudami, ieškodami ir kurdami, keliavo virtualiai per patį didžiausią Lietuvos regioną – nuostabią Aukštaitiją. Laimės hormonus gamino didžiuodamiesi savimi ir kitais, kurie jiems brangūs, iki tol, kol pajuto pasitenkinimą, kad pasiekė užsibrėžtus tikslus bei užmezgė draugiškus tarpusavio ryšius tarp Lietuvoje ir Amerikoje gyvenančių lietuvių šeimų. KTU Vaižganto progimnazijos STEAM kūrybinė mokytojų grupė visus pakvietė susipažinti su Aukštaitijos regiono miestais ir jų herbais, aukštaitiškais tautiniais drabužiais bei paragauti aukštaitiškų blynų. Abiejų mokyklų bendruomenės nuotoliniu būdu keliavo po Aukštaitijos lygumas, naudodamiesi surinkta informacija apie miestus ir jų herbus, kūrė savo šeimų herbus, sprendė kryžiažodžius, pasitelkę kūrybiškumą ir vaizduotę iš pasirinktų spalvotų priemonių, įvairių formų dekoravo bei modeliavo spalvingus bei originalius ornamentus prijuostėms, energingai darbavosi virtuvėje ir kepė aukštaitiškus bulvinius blynus. Net keturias valandas vykusioje pirmoje projekto dalyje netrūko plačių šypsenų, pagalbos mokantis naujus lietuviškus žodžius, pasidalijimo gerąja patirtimi bei naujų įspūdžių ir naujų draugų. Abiejų mokyklų vaikai kalbėjo lietuviškai, puikiai įveikė užduotis ir būdami bendrystėje atskleidė savo kūrybiškumo klodus bei įvairiapusiškumo galimybes. Dalinamės bendradarbiavimo žaviomis akimirkomis su Jumis.

Projekto kūrybinė grupė:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui EGLĖ GRINKEVIČIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė JOLANTA VAITKEVIČIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė ČESLOVA ŽUKIENĖ

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja JŪRATĖ VALANČAUSKIENĖ

Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja AGNĖ VARŽUKIENĖ

Mokinių priėmimas

Skip to content