Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR ANGLŲ KALBOS PAMOKA AŠTUNTOKAMS

Paskutinę savaitę prieš žiemos atostogas 8 b ir c klasėje vyko integruota matematikos ir anglų kalbos pamoka, per kurią mokiniai, dirbdami grupėmis, gilinosi į grafinį statistinį informacijos vaizdavimą ir žemėlapius. Aštuntokai turėjo aptarti taršos žalą gyvajam pasauliui ir jos mažinimo galimybes, savais žodžiais nusakyti, kas yra užsienio investicijos ir nuo ko jos priklauso. Taip pat angliškai diskutavo apie nedarbo lygį, palygino Kauno miesto automobilių skaičių ir taršą su Kauno rajono duomenimis. Pamokos laikas neprailgo, nes buvo itin malonu patyrinėti ir sužinoti naujų dalykų. Pamoką vedė mokytojos Danutė Domskienė ir Eglė Grinkevičienė.  
Skip to content