Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

KTU edukacinis projektas „Vaikų universitetas 2022“

2022 m. spalio 8 dieną KTU „Santakos“ slėnyje antrą sezoną pradėjo KTU edukacinis projektas „Vaikų universitetas“. Jo tikslas – vykdyti šviečiamąją veiklą, populiarinti mokslą ir technologijas, supažindinti įvairaus amžiaus vaikus su mokslo naujovėmis (patirtinio mokymosi veikla), universiteto struktūra, veikla ir studijų galimybėmis.

Atidarymo renginyje grojo KTU pučiamųjų grupė „The BrassBees“, sveikinimo žodį tarė KTU rektorius prof. Eugenijus Valatka, Studijų informacijos grupės vadovė, projekto veiklų koordinatorė Aurelija Naseckaitė. Visų grupių vadovai supažindino su būsima mokinių veikla ir darbo grafiku. Baigiantis renginiui mokiniai ir jų tėveliai dalyvavo protų mūšyje, paskui projekto dalyviai smagiai nusifotografavo.

Mūsų progimnazijos 6–7 klasių mokinių grupė gvildens temą „Susikurk savo svajonių namą“, 10 pamokų KTU Statybos ir architektūros fakultete ves lektorė Ingrida Povilaitienė. Tema glaudžiai siejasi su progimnazijoje vykdoma Kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija programa.

Projekto dalyvių tėvai pasirašys trišales sutartis (KTU – Progimnazija – tėvai), parengtas pamokų tvarkaraštis. Labai svarbus vaidmuo teks tėvams, nes jie turės atvežti vaikus į KTU, garantuoti jų dalyvavimą visose veiklose iki projekto pabaigos.

Sėkmės ir įdomių patirčių KTU edukacinio projekto veikloje.

Parengė Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė progimnazijoje

Skip to content