Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Laisvų darbo vietų sąrašas

Įstaigos pavadinimas KTU Vaižganto progimnazija
Pareigos

Socialinis pedagogas

Įdarbinama nuo 2020-01-02

Reikalavimai

Išsilavinimas aukštasis universitetinis.

Socialinio pedagogo kvalifikacija.

Pretendentas (-ė) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

Funkcijos

Socialinio pedagogo pareigų vykdymas progimnazijoje.

Socialinis pedagogas atlieka socialinį ir prevencinį darbą progimnazijoje, bendradarbiauja su tėvais, pedagogais, vietos bendruomene, vaiko teisių institucijomis.

Darbo vieta Skuodo g. 27, Kaunas
Darbo užmokestis

Bazinis (tarifinis) darbo užmokestis 500 Eur (neatskaičius mokesčių).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Numatomas darbo krūvis 0,5 et.

Darbo sutartis Neterminuota
Kontaktinis asmuo

Lydija Merfeldienė, direktorė

Tel. 8 37 341412

el. paštas mokykla@ktuprogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas (Gyvenimo aprašymas CV)

el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt

 

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2019-12-13

Tik  į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas KTU Vaižganto progimnazija
Pareigos

Fizikos mokytoja(s)

Pradėti dirbti iš karto

Reikalavimai

Išsilavinimas aukštasis universitetinis.

Pretendentas (-ė) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

Funkcijos Fizikos pamokų vedimas
Darbo vieta Skuodo g. 27, Kaunas
Darbo užmokestis

750 EUR (nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį. Numatomas darbo krūvis 0,63 et.

Darbo sutartis Neterminuota
Kontaktinis asmuo

Lydija Merfeldienė, direktorė

Tel. 8 37 341412

el. paštas mokykla@ktuprogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas (Gyvenimo aprašymas CV)

el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2019-11-22

Tik  į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

 

 

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.

Naujausi įrašai
Priėmimas 2019 metais