Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Laisvų darbo vietų sąrašas

Įstaigos pavadinimas KTU Vaižganto progimnazija
Pareigos

Psichologas (-ė)  (1 etatas)

Įdarbinama nuo 2020-09-01

Reikalavimai

Išsilavinimas aukštasis universitetinis.

 

Funkcijos

Savarankiškai iš psichologijos srities šviečia mokinius, tėvus, pedagogus.

Nuolat bendradarbiauja su Progimnazijos mokytojais, klasių auklėtojais ir administracija, sprendžiant mokinių psichologines elgesio ir ugdymosi problemas.

Nuolat konsultuoja, atlieka mokinių psichologini įvertinimą ir tyrimą.

Stebi Progimnazijos mokinių psichologinę būklę.

Teikia psichologinę pagalbą mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.

Sudaro mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, sąrašus.

Dalyvauja Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos, vaikų ir paauglių žalingų įpročių prevencijos komisijų veikloje.

Bendradarbiauja su Kauno miesto Psichologine pedagogine tarnyba ir kt. institucijomis.

 

Darbo vieta Skuodo g. 27, Kaunas
Darbo užmokestis 1244 EUR (nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį).
Darbo sutartis

Terminuota iki 2021-06-30

 

Darbo laikas Viena pamaina, pilnas darbo laikas
Kontaktinis asmuo

Lydija Merfeldienė, direktorė

Tel. 8 37 341412

el. paštas mokykla@ktuprogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas (Gyvenimo aprašymas CV)

el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas Iki 2020-06-22

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.

Naujausi įrašai
Priėmimas 2020 metais

Skip to content