Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Laisvų darbo vietų sąrašas

Kauno miesto savivaldybė 2023 m. spalio 9 d. paskelbė konkursą Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Atranka 2024 m. vasario 21 d.

 Daugiau informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.kaunas.lt/administracija/administracine-informacija/darbo-skelbimai/

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.

Mokinių priėmimas

Skip to content