Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Laisvų darbo vietų sąrašas

INFORMACIJA APIE LAISVAS DARBO VIETAS

Įstaigos pavadinimas KTU Vaižganto progimnazija
Pareigos

Anglų kalbos mokytoja(s) pradinėse klasėse

Įdarbinama nuo 2020-02-03

Reikalavimai

Išsilavinimas aukštasis universitetinis edukologijos srityje (gali būti paskutinių kursų studentas/ė).

Anglų kalbos mokytojo kvalifikacija.

Pradinio ugdymo anglų kalbos programos įgyvendinimo pažymėjimas.

Puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais.

Pretendentas (-ė) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

Privalumai Darbo patirtis
Funkcijos

Anglų kalbos pamokų vedimas pradinėse klasėse

(I – 5 pamokos; III – 5 pamokos)

Darbo vieta Skuodo g. 27, Kaunas
Darbo užmokestis

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į pedagoginį darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir darbo krūvį.

Darbo užmokestis – 512,00 Eur

Numatomas darbo krūvis 16 val. per savaitę (0,44 etato)

Darbo sutartis Neterminuota
Kontaktinis asmuo

Lydija Merfeldienė, direktorė

Tel. 8 37 341412

el. paštas mokykla@ktuprogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentų pateikimo būdas (Gyvenimo aprašymas CV)

el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-01-24

Tik  į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.

 

Kandidatų pateikiami gyvenimo aprašymai (CV) ir kiti duomenys laisvoms pareigybėms užimti įvykdžius konkursą dėl konkrečios pareigybės yra sunaikinami ir nekaupiami, išskyrus atvejus, jeigu kandidatas pats nurodo, kad sutinka, jog įstaiga kauptų jo duomenis, jeigu atsirastų kita laisva darbo vieta konkursui dalyvauti arba iki to momento, kada kandidatas pateiks prašymą dėl duomenų sunaikinimo.

Naujausi įrašai
Priėmimas 2019 metais

Skip to content