Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

MES APKABINOME AUŠTAITIJĄ

Ar žinote, kaip pasigaminti laimės hormonų? Tai juk labai paprasta! Laimės hormonų receptas: susitikti, mokytis visiems kartu ir bendrauti lietuviškai.

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija ir JAV Kolorado lituanistinė mokykla pradėjo bendrą STEAM etnokultūros projektą apie Lietuvos etnografinius regionus. Projekto vadovė – KTU Vaižganto progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Jolanta Vaitkevičienė. Numatytos keturios projekto dienos (dalys) po 4 pamokas, per kurias mokiniai plačiau susipažins su keturiais Lietuvos regionais: Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija ir Suvalkija. Susitikimai rengiami „Zoom“ platformoje. Numatytos datos: 1 diena – 2021-03-20, 2 diena – 2021-05-08, 3 diena – 2021-10-16, 4 diena – 2021-11-13. Projekto metu integruotas pamokas ves KTU Vaižganto progimnazijos mokytojos: Jolanta Vaitkevičienė, Česlova Žukienė, Jūratė Valančauskienė ir Agnė Varžukienė. Už techninę projekto dalį atsakinga Kolorado lituanistinės mokyklos vadovė Edita Buzėnienė.

Kovo 20 d. vyko pirmoji projekto diena, ji prasidėjo 17 val. Lietuvos laiku ir 9 val. Kolorado laiku. Susitikimo pradžioje buvo sugiedota „Tautiška giesmė“, visus projekto dalyvius pasveikino KTU Vaižganto progimnazijos direktorė Lydija Merfeldienė ir Kolorado lituanistinės mokyklos vadovė Edita Buzėnienė. Pirmame susitikime dalyvavo 45 abiejų mokyklų mokiniai, jų tėveliai ir 12 mokytojų (6 iš Lietuvos ir 6 iš Amerikos).

Susiskirstę į keturias mišrias grupes pagal amžių ir gyvenamąją vietą, dalyviai bendraudami ir bendradarbiaudami, ieškodami ir kurdami keliavo po patį didžiausią Lietuvos regioną – nuostabiąją Aukštaitiją. Laimės hormonus gamino didžiuodamiesi savimi ir kitais jiems brangiais žmonėmis, kol pajuto pasitenkinimą, kad pasiekė užsibrėžtus tikslus ir užmezgė draugiškus tarpusavio santykius. KTU Vaižganto progimnazijos STEAM kūrybinė komanda pakvietė visus susipažinti su Aukštaitijos miestais ir jų herbais, aukštaičių tautiniais drabužiais ir paragauti aukštaitiškų bulvinių blynų. Projekto dalyviai ne tik virtualiai keliavo po Aukštaitijos lygumas, bet ir kūrė savo šeimų herbus, sprendė kryžiažodžius, dekoravo ir modeliavo spalvingus bei originalius prijuosčių ornamentus, energingai darbavosi virtuvėje ir kepė bulvinius blynus. Net keturias valandas vykusiame pirmame susitikime netrūko plačių šypsenų, pagalbos mokantis naujus lietuviškus žodžius, dalijimosi gerąja patirtimi, malonių įspūdžių ir naujų draugų. Abiejų mokyklų vaikai kalbėjo lietuviškai, puikiai atliko užduotis ir atskleidė savo kūrybiškumo klodus bei įvairiapusiškumo galimybes.

KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Grinkevičienė džiaugėsi gražia dviejų mokyklų bendrystės pradžia ir tarė padėkos žodį. Abiejų mokyklų bendruomenės su nekantrumu laukia antros projekto dalies.

KTU Vaižganto progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Jolanta Vaitkevičienė,

Kolorado lituanistinės mokyklos vadovė Edita Buzėnienė

PROJEKTO DALYVIŲ ATSILIEPIMAI

Tajus Juzikis

KTU Vaižganto progimnazijos 3b klasės mokinys

Kovo 20 d. dalyvavau virtualiame renginyje su Kolorado lietuvių mokyklos vaikais. Vyko keturios pamokos, kurias vedė mūsų mokyklos ir Kolorado lietuvių mokyklos mokytojai. Man labai patiko visos pamokos, bet labiausiai mokytojos Jūratės pamoka ir mokytojos Česlovos blynų kepimas kartu su kitais vaikais. Aš pirmą kartą pats kepiau blynus! Man labai patiko, kad vaikai iš Kolorado mokyklos puikiai kalba lietuviškai. Jei vėl vyktų toks renginys, mielai dalyvaučiau dar kartą.

Austėja Buzėnaitė

Kolorado lituanistinės mokyklos 7 klasės mokinė

Buvo smagu mokytis kartu su vaikais, gyvenančiais Lietuvoje. Pirmą kartą kepiau blynus, niekada nemaniau, kad tai taip lengva. Nupiešiau savo šeimos herbą, kurį pasikabinsiu savo kambaryje. Vaikai, gyvenantys Lietuvoje, labai draugiški. Jei mes nežinojome kokio nors lietuviško žodžio, jie padėdavo mums jį surasti. Ačiū jiems. Visose pamokose buvo naujų žodžių, kurių aš nežinojau – dabar jau žinau. Laukiu kitos dienos, kai vėl visi susitiksime.

Vaikų ir tėvų atsiliepimai, parašyti anketoje

 • Išmokau gaminti bulvinius blynus.
 • Labiausiai mano dukrai patiko pamokos, kuriuose buvo daug veiksmo, neformali rami šeimyninė atmosfera. Patiko mokytojos Jolantos pamoka, kai visi vaikai prisistatė ir susipažino.
 • Sužinojau daug įdomių dalykų, istorijas, daug žinojau atsakymų, labai patiko kartu su visais gaminti
 • Man patiko Aukštaitijos miestai, jų istorija ir klausimai.
 • Man buvo įdomiausia dirbti su žemėlapiu.
 • Buvo įvairių ir įdomių užduočių.
 • Pamokos apie Aukštaitiją labai praturtino turimas žinias. Patiko mokytojos, patiko, kad pamokose dalyvavo vaikai iš Lietuvos ir Amerikos. Labai įdomi patirtis!
 • Patiko, kad pamokose daug praktinių užduočių: blynų kepimas, šeimos herbo piešimas, kitų darbelių, užduočių darymas, žaidimai. Smagiausia vaikams buvo atlikti tas užduotis, kurios atitiko jų amžių, kalbos lygį.
 • Labiausiai informacija vaikams įsiminė, kai mokytojos skaidrėse naudojo daugiau vizualios medžiagos (nuotraukos, video-, grafika) nei teksto. Šios medžiagos tikrai buvo, galėjo būti dar daugiau. Tiek vaikai, tiek tėvai mėgsta atpažinti Lietuvos vietas, kuriose yra buvę.
 • Informaciją, kurią pateikia mokytojos, mato ir vaikų tėvai, labai smagu, kai lietuviškas tekstas tvarkingas, be klaidų.
 • Patiko vaikams, kad jie gali bendrauti tarpusavyje – tiek pamokų, tiek pertraukų metu.
 • Šauni projekto idėja, mokytojos šaunuolės, vaikai nuostabūs, ačiū Jums, iki kitų susitikimų!
 • Patiko klijuoti drabužius iš pupų ir grūdų.
 • Daug ko nežinojau, tai viskas buvo labai įdomu.
Mokinių priėmimas

Skip to content