Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Mokėti suteikti pirmąją pagalbą – kiekvieno žmogaus pilietinė pareiga

Kovo 9 dieną Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija pakvietė Lietuvos mokytojus į „Erasmus+“ strateginių partnerysčių inovacijų kūrimui projekto „Pirmoji pagalba – padeda išgyventi“ (TIRAMISU) rezultatų sklaidos konferenciją „Pirmosios medicinos pagalbos ugdymas mokyklose ir jo praktinė svarba“. Konferencijos tikslas buvo supažindinti su novatoriškomis TIRAMISU pirmosios pagalbos ugdymo priemonėmis ir jas praktiškai išbandyti, pasidalyti pirmosios pagalbos ugdymo gerąja patirtimi ir iš medikų gauti praktinių pirmosios pagalbos patarimų.

Plenarinėje dalyje progimnazijos direktorė Lydija Merfeldienė, sveikindama konferencijos dalyvius, pabrėžė, kad pirmosios pagalbos žinios yra aktualios kiekvieno žmogaus gyvenime, gebėti suteikti pagalbą kitam žmogui – visų pirma yra mūsų pilietinė pareiga. Kauno švietimo inovacijų centro metodininkas Alvydas Bakutis paantrino, kad dabar neramios politinės situacijos fone šis poreikis atrodo dar svarbesnis ir pirmosios pagalbos įgūdžių reikia mokytis nuo jaunų dienų. Progimnazijos pavaduotoja ugdymui Kristina Grigaitė-Bliūmienė pristatė „Erasmus+“ projekto tarptautinius ir asocijuotuosius partnerius Lietuvoje, mokytojai Rita Staugienė, Laima Pranukevičienė, Tomas Gulbinas ir Rima Kubiliūtė supažindino su elektroninėmis pirmosios pagalbos ugdymo priemonėmis ir pateikė patarimų, kaip jas integruoti per žmogaus saugos, biologijos, anatomijos, informacinių technologijų pamokas.

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties Vidaus medicininio audito padalinio vadovė ir vyr. mokymų specialistė, Krizių tyrimo centro pirmosios medicinos pagalbos mokymo instruktorė Danutė Valaitienė išsamiai papasakojo mokytojams apie dažniausias vaikų ir jaunimo traumas ir kokią pirmąją pagalbą reikia suteikti. Antroje konferencijos dalyje Danutė Valaitė pademonstravo sveikatos moksluose plačiai taikomą atvejo mokymo metodą, kuriuo pagrįstos ir TIRAMISU projekto pirmosios pagalbos mokomosios priemonės. Taikant šį metodą susipažįstama su nagrinėjamos srities patirtimi, ji išanalizuojama, apibendrinama, o vėliau įgyti gebėjimai pritaikomi praktikoje.

Konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo pirmosios pagalbos praktinių įgūdžių stiprinimo dalyje, ją vedė Lietuvos paramedikų asociacijos prezidentas Rytis Malašauskas, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos dėstytoja Irena Malašauskienė ir studentai. Analizuodami TIRAMISU pirmosios pagalbos mokomosiose priemonėse pateikiamus nelaimingų atsitikimų atvejus, mokytojai praktiškai mokėsi pradinio gaivinimo scenarijų sustojus širdžiai, išgelbėjus skendusį žmogų, kaip stabdyti kraujavimą, padėti užspringusiam žmogui. Danutė Valaitienė mokė pirmosios pagalbos pagrindų įvykus trauminiams sužalojimams.

Vykdant „Erasmus+“ strateginių partnerysčių inovacijų kūrimui projektą „Pirmoji pagalba – padeda išgyventi“ (TIRAMISU), Genujos universiteto Medicinos fakulteto mokslininkai kartu su Grigore T. Popo Medicinos ir farmacijos universiteto (Rumunija) mokslininkais parengė tris pirmosios pagalbos mokomąsias priemones 14–18 metų jaunuoliams ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams: Elektroninį mokymosi kursą, Pirmosios pagalbos vadovą ir Situacijų žaidimą. Šias priemones savo valstybėms pritaikė Italijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos mokytojai. KTU Vaižganto progimnazija yra viena iš projekto mokyklų partnerių. Visos priemonės nemokamai prieinamos TIRAMISU interneto svetainėje https://tiramisu.pixel-online.org/ susikūrus asmeninę vartotojo paskyrą.

Elektroninio mokymosi kurso tikslas – suteikti anatomijos ir fiziologijos žinių, žinių apie pagrindinių organų funkcijas, kaip atpažinti sveikatos sutrikimus ir pavojingų būklių simptomus, prevencijos ir pagalbos veiksmus, taikomus atsižvelgiant į naujausius medicinos tyrimus. Šį kursą sudaro trys dalys: pradinis klausimynas, teorinės žinios ir baigiamasis testas. Kurso turinys – 6 skyriai: Pradinis gaivinimas, Kvėpavimo sistemos sutrikimai, Trauminiai sužalojimai, Apsinuodijimai, Aplinkos veiksnių sukelti pažeidimai ir Nervų sistemos sutrikimai.

Pirmosios pagalbos vadovą ir Situacijų žaidimą sudaro 8 skyriai. Be minėtų temų, dar mokoma, kaip iškviesti greitąją pagalbą, kaip elgtis įvykus sprogimui, cheminei, biologinei, branduolinei, radioaktyviosios spinduliuotės nelaimei. Pirmosios pagalbos vadovas gali būti naudojamas kaip mokytojo knyga ieškant daugiau informacijos. Kiekvieną skyrių sudaro įvadas, 3–5 situacijų aprašymas ir pirmosios pagalbos žingsniai. Medžiagą galima kopijuoti dalimis, panaudoti taikant įvairius mokymo metodus. Teorinę medžiagą ar pagalbos žingsnių algoritmus galima pritaikyti ir Situacijų žaidimui.

Situacijų žaidimas – tai simuliacijos metodu grindžiama mokomoji priemonė, kuri leidžia patikrinti pirmosios pagalbos žinias. Kiekviename skyriuje yra po tris paveikslėliais iliustruotas situacijas. Nagrinėjant situaciją reikia atsakyti į penkis klausimus. Pasirinkęs atsakymą, mokinys iš karto sužino, ar teisingai pasirinko. Taip pat pateikiamas trumpas komentaras.

Projekto vadovė Rima Kubiliūtė, projekto koordinatorė Kristina Grigaitė-Bliūmienė

Skip to content