Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Tarptautinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“

Lapkričio 25 dieną vyko tarptautinė nuotolinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“ pagal tarptautinį eTwinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ (World Universities to Schools). Šis projektas yra įvertintas 8 kokybės ženkleliais, 2020 m. apdovanotas Europos kalbų ženklu. 2020–2021 mokslo metais šiame projekte dalyvavo ir KTU Vaižganto progimnazijos mokytoja Jūratė Valančauskienė su savo mokiniais. Už projekto veiklas jie apdovanoti nacionaliniu kokybės ženkleliu.

eTwinning projekto koordinatorės ir konferencijos organizatorės KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos projektų vadovė, neformalaus ugdymo mokytoja, LSU dokt. Kristina Grigaitė- Bliūmienė ir Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė dr. Asta Tamušauskaitė.

Projekto partneriai – per 50 ikimokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, meno, įtraukiojo ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų.

Konferencijoje pranešimus skaitė akademinės bendruomenės nariai: dr. Asta Tamušauskaitė („Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą“), dr. T. R. Smith, VDU UKI lektorė, JAV („Komandų, kalbančių įvairiomis kalbomis, sudarymas siekiant motyvuoti besimokančius daugiakalbėje auditorijoje“), dr. Teresė Ringailienė, VDU UKI direktorė („Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas lietuvių kalbos kaip užsienio paskaitose“), dokt. Kristina Grigaitė-Bliūmienė („Įtraukiojo mokymo/si įgalinimas per vertybinių nuostatų formavimą tinklaveikoje tarp VDU užsienio studentų ir mokyklų projektų narių“).

Pranešimus parengė ir darželių, progimnazijų bei gimnazijų mokytojai. KTU Vaižganto progimnazijos projektinę veiklą pristatė vyresnioji mokytoja Jūratė Valančauskienė. Ji skaitė pranešimą „Pradinukų patirtys ir atradimai naudojant skaitmenines aplinkas projektinėje veikloje“.

Paskutinis projekto renginys įvyko. Laukia nauji iššūkiai.

Mokinių priėmimas

Skip to content