Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Tradicinė praktikos savaitė „Mokomės kitaip ir kitur“

Kovo 6–10 dienomis progimnazijoje vyko tradicinė praktikos savaitė „Mokomės kitaip ir kitur 2023“. Jos metu 5–8 klasių mokiniams pamokos vyksta pagal naują tvarkaraštį. Veiklų tikslas ugdyti įvairias mokinių kompetencijas, gerinti finansinio raštingumo, pilietiškumo, darnaus vystymosi, sveikos gyvensenos, kryptingo meninio ugdymo ir kitų sričių žinias. Praktikos savaitė organizuojama taip, kad mokiniai galėtų įgytas žinias pritaikyti praktiškai.

Šiek tiek statistikos.

Aukštųjų mokyklų dėstytojai vedė edukacijas, organizavo praktinę veiklą 5–8 klasėms:

  • universitetuose: KTU – 20, VDU – 2, VU – 3 edukacijas;
  • progimnazijoje: KTU – 4, VDU – 3, Sporto mokykla „Gaja“ – 2 edukacijas ir kt.;
  • nuotolinės edukacijos: KTU – 4, VDU – 2 edukacijas.

„Swedbankas“ vedė 4 nuotolines pamokas „Mokonomika“.

Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje – 2 edukacijos, Tado Ivanausko zoologijos muziejuje – 1 edukacija ir kt.

Edukacinė 7b klasės išvyka į Lietuvos banko Pinigų muziejų Vilniuje.

Ugdymo karjerai pamokos

Mokyklos karjeros specialistė suorganizavo 4 ugdymo karjerai pamokas-pristatymus, pati vedė 3 pamokas 8 klasių mokiniams.

Vyko susitikimas su Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos atstovais (organizatorė pavaduotoja ugdymui).

Klasėse vyko 5 susitikimai su buvusiais mokiniais – gimnazistais ir kt.

Progimnazijos specialistai vedė pamokas 5–8 klasėms:

  • psichologės – 4 savęs pažinimo pamokas, socialinė pedagogė – 3 pamokas;
  • visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – 3 pamokas sveikos gyvensenos tema;
  • psichologė ir socialinė pedagogė – 4 pamokas patyčių prevencijos tema.

Įvairi mokyklos mokytojų veikla:

  • 5–8 klasėms vesta 60 įvairių integruotų pamokų, projektų, kūrybinių darbų ir kt.;
  • 7 klasių protų mūšis „Kovo11-oji“ ir kt.;
  • Kovo 11-osios minėjimas 1–8 klasių mokiniams, jame buvo skaitomos penktokų sukurtos odės ir kt.

Parengė Aurelija Butvilienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, praktikos savaitės koordinatorė

Skip to content