Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Ugdymas karjerai

KTU Vaižganto progimnazija teikdama profesinio orientavimo paslaugas mokiniams, vadovaujasi 2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 847 patvirtintu „Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu“ ir kartu su juo patvirtintu paslaugų planu, kuris nustato profesinio orientavimo paslaugas ir jų apimtis kiekvienoje Švietimo įstaigoje.

Teikiamos paslaugos:

UGDYMAS KARJERAI: grupinės paskaitos ir / ar teminės užduotys grupėse; simuliaciniai /imitaciniai /patirtiniai praktiniai užsiėmimai; ugdymas per žaidimus, naudojantis įvairiomis ir visiems prieinamomis priemonėmis, galimybė naudotis www.mukis.lt arba karjeros vadovo knyga ir kt. savo pasirinktais įrankiais.

KONSULTAVIMAS: įsivertinimo testų atlikimas remiantis www.mukis.lt, www.euroguidance.lt  puslapiuose esančiais įsivertinimo įrankiais ir kitais karjeros specialisto pasirinktais įrankiais; grupinės konsultacijos gyvai ir nuotoliniu būdu (refleksija po veiklinimo vizitų, aptarimas).

  PROFESINIS VEIKLINIMAS: susitikimai su įvairių profesijų atstovais, pažintys su profesijomis, mokykloje arba ekskursijose; profesinio veiklinimo pažintiniai /informaciniai vizitai.

INFORMAVIMAS: informaciniai vizitai į klases (teikiama karjeros plėtojimui aktuali informacija, galimybės, etapai ir kt.); informaciniai renginiai karjeros tema.

 

Ugdymo karjerai mokinių kompetencijos:

 1. Savęs pažinimo sritis:

1.1. pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis;

1.2. pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristika.

 1. Karjeros galimybių pažinimo sritis:

2.1. rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

2.2. pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;

2.3. pažinti kintantį darbo pasaulį.

 1. Karjeros planavimas:

3.1. kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;

3.2. priimti karjeros sprendimus;

3.3. sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

 1. Karjeros įgyvendinimas:

4.1. taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

4.2. sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką;

4.3. efektyviai ieškoti darbo.

 

Karjeros specialistė Lydija Merfeldienė bendradarbiauja  su 1-8 klasių mokiniais, klasių auklėtojais, mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais. Pagal poreikį su tėvais (globėjais).

Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 8:30-12:30
Antradienis 9:30- 13:30
Trečiadienis 9:30-12:38
Ketvirtadienis 9:30-12:30
Penktadienis

Karjeros planavimas ir pasirengimas 

 1. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti http://www.lamabpo.lt/
 2. Atvira konsultavimo ir orientavimo aplinka https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
 3. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras http://www.lmnsc.lt/
 4. Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
 5. Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje http://www.euroguidance.lt/
 6. Studijų kokybės vertinimo centras http://www.skvc.lt/?id=0
 7. Valstybinis studijų fondas http://www.vsf.lt/
 8. Švietimo mainų paramos fondas http://www.smpf.lt/lt/programos/europass
 9. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija http://www.smm.lt/
 10. Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/
 11. Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/profesinis-mokymas-lietuvoje/
 12. Švietimas ir mokymasis https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_lt
 13. Lietuvos švietimo sistema http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema
 14. Karjeros konsultavimo ir informavimo platforma https://okkarjera.com/

 

 1. Profesijos pažinimo kampelis:

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/video

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6149710D7E2CE7EF

https://www.youtube.com/results?search_query=Netiks+TV+laidos+%E2%80%9EProfesija%E2%80%9C

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

https://www.kurstoti.lt/s/8677/5-perspektyvios-ateities-profesijos

https://euroblogas.lt/tag/ateities-profesijos/

https://profesijulabirintas.wixsite.com/abcd14/books

 

 1. Aukštųjų mokyklų adresai:

Universitetai: 

Balstogės universiteto filialas (BU FV) www.uwb.lt

Europos humanitarinis universitetas (EHU)  https://lt.ehu.lt/

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA)  http://www.lka.lt/

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) www.ism.lt

Kauno technologijos universitetas (KTU) https://ktu.edu/

Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) www.ksu.lt

Klaipėdos universitetas (KU) www.ku.lt

LCC tarptautinis universitetas (LCC) www.lcc.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) www.lmta.lt

Lietuvos sporto universitetas (LSU) www.lsu.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) www.lsmuni.lt

Mykolo Romerio universitetas (MRU) www.mruni.eu/lt

Šiaulių universitetas (ŠU) http://www.su.lt/index.php?lang=lt

Vilniaus dailės akademija (VDA) www.vda.lt

Vilnius Tech  https://www.vgtu.lt/

Vilniaus universitetas (VU) http://www.vu.lt/

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) http://www.vm.vu.lt/

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) http://www.vdu.lt/lt/

Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija https://svietimas.vdu.lt/

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija https://zua.vdu.lt/

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija http://www.seminarija.lt/

Kolegijos: 

Alytaus kolegija (AK) http://alytauskolegija.lt/lt/?id=show&nr=110

Kauno kolegija (KK) http://www.kaunokolegija.lt/

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) http://www.kmaik.lt/

Kauno technikos kolegija (KTK) http://www.ktk.lt/

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK) http://www.kvk.lt/

Kolpingo kolegija (KK) http://www.kolpingokolegija.lt/

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) http://www.lajm.lt/

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) http://www.ltvk.lt.ltvk.hostingas.lt/

Marijampolės kolegija (MK) http://www.marko.lt/

Panevėžio kolegija (PK) http://panko.lt/

Socialinių mokslų kolegija (SMK) http://www.smk.lt/

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK) https://svako.lt/

Šiaurės Lietuvos kolegija (ŠLK) http://www.slk.lt/

Šv. Ignaco Lojolos kolegija (ILK) http://www.ilk.lt/lt

Tarptautinė teisės ir verslo mokykla (TTVAM) http://www.ttvam.lt/

Utenos kolegija (UK) http://www.utenos-kolegija.lt/

A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (AVM) http://www.avm.lt/

Vilniaus dizaino kolegija (VDK) http://www.dizainokolegija.lt/lt/

Vilniaus kolegija (VK) http://www.viko.lt/

Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK) http://www.vkk.lt/

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija http://www.vtdko.lt/

Vilniaus verslo kolegija (VVK) http://www.kolegija.lt/lt/frontpage.php

 

 1. Studijos užsienyje:

Studijų užsienyje informacijos centras https://www.studinfo.lt/

Studijų užsienyje https://studyplan.lt/

Kalbų kursai, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams http://www.kalba.lt/

Studijos užsienyje http://www.kastu.lt/

Studijos užsienyje http://www.fox.lt/

 

 1. Galimybės jaunimui: savanorystė, jaunimo organizacijos, projektai:

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra http://jtba.lt/

Projektas „Tikras žmogus“ http://www.tikraszmogus.lt/

Europos užimtumo tarybų tinklas https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection

Europos jaunimo informacijos tinklas http://www.zinauviska.lt/lt/

Jaunimo verslo klubas http://www.verslus.lt/apie

Savanorystės nuorodos: 

www.cv.lt/savanoriskas-darbas

http://savanoriaujam.lt

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/savanoriauk-lietuvoje

http://www.buksavanoriu.lt/

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://savanoriai.org

www.maltieciai.lt/savanoriupasaulis

http://kulturossavanoriai.lt

http://www.sportosavanoriai.lt

http://www.vilnius.lt/index.php?1014224502

http://savanoriuakademija.blogas.lt/

www.nisc.lt

http://www.jtba.lt/veiklus_jaunimas

https://www.jaunimogarantijos.lt/lt/savanoriauk/24

 

 1. Darbo paieška:

Užimtumo tarnyba http://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/ServicesForEmployees.aspx

Vieningų visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas http://europass.cedefop.europa.eu/lt

Darbo pasiūlymų skelbimai:

https://randu.lt/

http://www.cvbankas.lt/

http://www.cvonline.lt/

http://www.cv.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvinfo.lt/

http://www.naujasdarbas.lt/

http://www.darbaslietuvoje.lt/

http://dirbu.laikas.lt/

http://darbo.lt/darbas/

Kaip rašyti motyvacinį laišką:

http://www.cvonline.lt/blog/motyvacinis-laiskas-pavyzdys/

http://www.cvonline.lt/blog/15-patarimu-kaip-parasyti-gera-motyvacini-laiska/

Gyvenimo aprašymo (CV) pavyzdžiai:

http://www.cvonline.lt/blog/cv-pavyzdys/

https://www.ldb.lt/Informacija/Patarimai/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/cv_motyvacinis.aspx

https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

 1. Testai

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/

http://charakteris.info/asmenybes-testas

http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

http://www.cvmarket.lt/toosobilikkus.php

 

 1. Dokumentai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-12-22, Nr. 20159).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72„ Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 4888). Ugdymo karjerai programa

Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. XII-745 „Dėl Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7095).

Vizijos projektas „Lietuva 2030 https://www.lietuva2030.lt/lt

 

9. Elektroniniai leidiniai tėvams, mokiniams, mokytojams, karjeros koordinatoriams 

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/dokumentai.html

http://www.mukis.lt/lt/mokinio_knyga.html

http://profesijulabirintas.wixsite.com/biblioteka/about3-c1ihl

http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?RubricID=10000000-0000-0000-0000-111111112226&MenuID=2

 1. Jaunimo organizacijos 

http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimo-organizacijos/vilniausmiestas

 

2022 m. lapkričio mėn. duomenimis

Dėl individualių susitikimų, būtina susitarti iš anksto e-paštu lydija.merfeldiene@ktuprogimnazija.lt

Skip to content