Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Dalyvaujame  „DARNIOS MOKYKLOS 2021-2022 metai“ sezone

 • Dalyvavimas programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo, bei pasaulinių tikslų vystymo.
 • Programos formatas padeda įtraukti moksleivius į mokyklos planuojamas veiklas, tai yra patraukli ugdymo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą moksleivio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.
 • Šių metų pagrindinis programos organizatorių akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas, bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvų įgyvendinimas.

Tikslai:

 • Sutelkti mokyklos bendruomenę Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;
 • Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus);
 • Skatinti bendruomeniškumą.

Programa siekia paskatinti mokinius imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti bendruomenę apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus.

Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas, bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvų įgyvendinimas.

Darniosios komandos nariai

Vardas Pavardė Pareigos
Jūratė Valančauskienė Pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Laima Lapinskienė Geografijos mokytoja metodininkė
Indrė Gurnickienė Istorijos vyresnioji mokytoja, fizinio ugdymo mokytoja, mokinių tarybos kuratorė
Tomas Gulbinas Chemijos, gamtos ir žmogaus mokytojas metodininkas
Laima Pranukevičienė Informatikos mokytoja ekspertė
Ramunė Misiūnienė Dailės vyresnioji mokytoja
Kristina Auglienė Technologijų mokytoja
Haroldas Ernestas Černius Technologijų vyresnysis mokytojas
Asta Stasionienė Socialinė vyr. pedagogė
Asta Sologubienė Socialinė pedagogė

Vizija

            Darni progimnazijos bendruomenė, ugdymo procese didelį dėmesį skirianti tolerancijos ir pasitikėjimo, rūpesčio vienas kitu – socialinės, emocinės kompetencijos vystymui, su atsakingu požiūriu į išteklių pažinimą, vartojimą, taupymą  ir sveiką gyvenseną.

Šiais metais pasirinktos programos įgyvendinimo sritys:

 1. Vartojimas

Pagrindinis tikslas/-ai, kurio bus siekiama šioje srityje:

1.    Vykdyti  vartojimo mažinimą skatinančias iniciatyvas, analizuoti vartojimo įpročius.

 2.    Dailės ir technologijų pamokose naudoti ne mažiau kaip 25 proc. perdirbto popieriaus.

 1. Biologinė įvairovė

 Pagrindinis tikslas/-ai, kurio bus siekiama šioje srityje:

1.  Susipažinti su mokyklos teritorijos biologine įvairove, atlikti tyrimus, įgyvendinti jos išsaugojimą skatinančias iniciatyvas, veiklas.
 1. Sveika ugdymo įstaigos aplinka:

 Pagrindinis tikslas/-ai, kurio bus siekiama šioje srityje:

1. Vykdyti  programas, akcijas skatinančias progimnazijos bendruomenės fizinį  aktyvumą ir sveiką gyvenseną,  kuriant pozityvią aplinką. 

4. Darni mokyklos bendruomenė:

 Pagrindinis tikslas/-ai, kurio bus siekiama šioje srityje:

1.Vykdyti  įvairias iniciatyvas (tame tarpe ir savanorystės) bendruomenės mikroklimatui gerinti bei visų jos narių socialinei ir emocinei gerovei stiprinti.

2. Vykdyti informacijos sklaidą, siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių ir kitas įstaigas į vykdomas darnaus vystymosi veiklas.

Įgyvendinant „Darnios mokyklos programą“ šiais mokslo metais suorganizuotos ir vykdomos akcijos, projektai, edukacijos ir kt.:

              Dalyvavimas respublikiniame projekte „Teniso integracija mokyklose ir darželiuose“,

iki birželio mėn., mokytojai: I.Gurnickienė, V.Raubienė, E.Karpovas.

                Respublikinis 2021-2022 metų „Mokyklos eina” projektas, 5 kl. Mobiliųjų programėlių naudojimas žingsniams skaičiuoti, klasių konkursai ir kt., lapkričio –birželio mėn., mokytoja I.Gurnickienė

             Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas, akcija „Tarptautinė draugo diena“, lapkričio mėn. , 1-8 kl. mokiniai, socialinė pedagogė A.Stasionienė, psichologės K.Jatautaitė-Straukienė ir R.Valaitienė.

             „Globaliojo švietimo savaitės“ metu  išklausytos paskaitos: „Ar švari tavo drabužių spinta?“, „Slapti ingredientai tavo šaldytuve“, „Kokio dydžio mano ekologinis pėdsakas?“, lapkričio mėn., 8a,8c,8d,7c, 5b klasių mokiniai, mokytojai L.Lapinskienė, K.Auglienė, H.E.Černius, T.Gulbinas.

               „Globaliojo švietimo savaitės“ metu buvo kuriami  komiksai tema „Pirma pagalba nelaimės atveju“, paroda Teams aplinkoje bendruomenei. Lapkričio-gruodžio mėn., 6c,6d,7a,8c klasių mokiniai, mokytoja L.Pranukevičienė.

              LiMSA projekto edukacinis užsiėmimas „Imunitete gelbėk“, gruodžio mėn., 7a klasės mokiniai, mokytojas V.Miliukevičius.

               LSU lektorių paskaita „Fiziškai aktyvesni-laimingesni“, lapkričio mėn., 5a, 6d klasių mokiniams, mokytoja V.Raubienė.

                Kalėdinis progimnazijos erdvių puošimas „Vaižgantiškių sodai“, lapkričio, gruodžio mėn.,  5-8 klasių mokiniai, mokytojai K.Auglienė, H.E.Černius, R.Misiūnienė.

               Lietuvos sporto universiteto tyrimas „13-15 m. mokinių ir jų tėvų motyvacija užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis,  lapkričio- gruodžio mėn., 7-8 klasių mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), organizavo A.Butvilienė.

                 Mokinių tarybos organizuojama  ilgalaikė akcija „Renkame depozitą“, lėšas skiriant  beglobių gyvūnų maistui,  gruodžio- gegužės mėn., 1-8 kl. mokiniai, mokytoja I.Gurnickienė.

Komiksų konkurso darbai 2021-11

Parengė:

A.Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programos vykdymo koordinatorė

2022 m. spalio 13–14 dienomis Vilniuje vyko Sostinės vaikų ir jaunimo centro surengta respublikinė konferencija.

13 dieną pristatyti „Erasmus+“ KA2 projekto „Šuolis link darnaus gyvenimo stiliaus“ pasiekti tikslai ir sukurtas skaitmeninis įrankis – įsivertinimo platforma mokiniams nuo 15 metų, ja gali naudotis visos mokyklos. Visi konferencijos dalyviai, dirbdami grupėmis (pareigos: mokytojas, administracijos atstovas ir mokinys), praktiškai išbandė platformą, aptarė rezultatus.

14 dieną dalyviai išklausė pranešimus apie tvarumo aktualijas, praėjusių 2021–2022 m. m. „Darnios mokyklos“ programos sezono apžvalgą. Mokyklos pasidalijo gerąja patirtimi. Vėl buvo padirbėta grupėmis tvarumo tema, atliktos užduotys pristatytos kolegoms. Organizatoriai pristatė naujo „Darnios mokyklos“ programos sezono reikalavimus, naujoves.

Konferencijos pabaigoje įteikti žali, sidabriniai ir auksiniai diplomai už praėjusio sezono rezultatus.

Mūsų progimnazija apdovanota sidabriniu diplomu. Labai džiaugiamės šiuo įvertinimu, dėkojame visai bendruomenei už aktyvų dalyvavimą programos veiklose.

2022–2023 m. m. vėl žadame rengti planą ir dalyvauti „Darnios mokyklos“ programoje, kviesime visus aktyviai prisidėti prie įvairios veiklos.

Parengė Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Darnios mokyklos“ programos koordinatorė

Spalio 1 dieną mūsų progimnazijos atstovai dalyvavo dvejus metus trukusios programos „Darni mokykla“ apibendrinimo konferencijoje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre Vilniuje. Jos dalyviai pasidalijo gerąja patirtimi, susipažino su kitų metų planais.

Projekto organizatoriai padėkojo ugdymo įstaigoms už tvarias ir darnias veiklas ir įteikė diplomus geriausiai „Darnios mokyklos“ programą įgyvendinusioms mokykloms. Mūsų progimnazija apdovanota aukščiausiu įvertinimu – Auksiniu diplomu.

Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, prisidėjusiai prie sėkmingo programos įgyvendinimo, plečiant mokinių akiratį darnaus vystymosi temomis.

Aurelija Butvilienė, programos įgyvendinimo mokykloje koordinatorė

Dalyvaujame respublikinėje Darnios mokyklos programoje  2019-2021 m.

Programą vykdo  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Organizatorių tikslai:

 • Sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;
 • Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus);
 • Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų  bendruomenes.

Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas.

Kodėl verta dalyvauti?

 • Programa gyvuoja nuo 2014 m. ir kasmet suburia gausų tinklą mokyklų dalyvių, kurios pasibaigus projektams, džiaugiasi tvariais sprendimais, sutaupytomis lėšomis ir naujomis mokyklų iniciatyvomis bei tradicijomis;
 • Dalyvavimas programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo bei prisijungti prie pasaulinių tikslų vystymo;
 • Programos formatas padeda įtraukti moksleivius į mokyklos planuojamas veiklas, tai yra patraukli ugdymo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą moksleivio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.

Mums džiugu, kad progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniame „Atliekų kultūros” egzamine 2021.

Laikydami egzaminą, mokiniai ne tik pasitikrino žinias, bet ir išsiaiškino savo silpnąsias vietas. Visi egzamino dalyviai apdovanoti diplomais.

Labiausiai džiaugiamės mūsų septintoke Kamile, kuri ypač gerai atliko egzamino užduotis ir gavo ekspertės diplomą. Sveikiname Kamilę!”

Skip to content