Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Agnė

Esu pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Mano tikslas yra paruošti vaikus ateičiai, kurioje jie  būtų laisvi, drąsūs, kūribingi, kritiškai mąstantys ir tikintys, kad visas pasaulis yra jų rankose.

Česlova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Dirbu su 2a klase. Domiuosi architektūra, istorija, krašto pažinimu. Su mokiniais ieškome naujų būdų ugdyti kritinį mąstymą, analizuoti, svarstyti, atrasti naujus dalykus per aplinkos stebėjimą ir eksperimentavimą.

Jūratė

Stengiuosi,  kad mano mokiniai kuo dažniau  patirtų sėkmę, galėtų visapusiškai atsiskleisti ir parodyti tai, ką išmoko.  Todėl mano pamokose atsirado  STEAM užduotys. Jos padeda vaikams pamokose įgyjamas  žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

Kristina

Esu direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir anglų kalbos mokytoja. Projektinė veikla, tarptautiškumas, tolerancija kitoms kultūroms, tinklaveika ir atvirumas pokyčiams, bendrystė, bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas yra tie svertai, kurie veda į priekį. Branginu darbštumą ir skatinu augimą – savo, kolegų, partnerių, ugdytinių ir šeimos narių.

Patinkantis posakis:,,Tas, kuris nori, daro daugiau negu tas, kuris gali. G.Merjė,”.

Skip to content