Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Jolanta

Esu pradinio ugdymo mokytoja ekspertė. Posakis, kuriuo vadovaujuosi gyvenime ir darbe “Neruoški vaiko gyvenimui, leiski jam gyventi čia ir dabar”.

Česlova

Pradinių klasių mokytoja metodininkė. Dirbu su 2a klase. Domiuosi architektūra, istorija, krašto pažinimu. Su mokiniais ieškome naujų būdų ugdyti kritinį mąstymą, analizuoti, svarstyti, atrasti naujus dalykus per aplinkos stebėjimą ir eksperimentavimą.

Jūratė

Stengiuosi,  kad mano mokiniai kuo dažniau  patirtų sėkmę, galėtų visapusiškai atsiskleisti ir parodyti tai, ką išmoko.  Todėl mano pamokose atsirado  STEAM užduotys. Jos padeda vaikams pamokose įgyjamas  žinias iš karto pritaikyti praktiškai.

Agnė

Esu pradinių klasių vyresnioji mokytoja. Mano tikslas yra paruošti vaikus ateičiai, kurioje jie  būtų laisvi, drąsūs, kūribingi, kritiškai mąstantys ir tikintys, kad visas pasaulis yra jų rankose.

Eglė

Esu direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir anglų kalbos mokytoja. Mėgstu bendrauti ir užduoti klausimus, nes tai skatina mąstyti, vysto santykį ir abipusį augimą bei suteikia galimybę pažinti kitą žmogų ir rodo jam pagarbą.Tai augina komandiniu darbu grįstą santykį, kur vyrauja pasitikėjimas, susitarimų kultūra, bendras tikslas ir bendros vertybės. Svarbu, jog kiekvienas būtų išgirstas ir suprastas!

Patinkantis posakis:,, Laiminga ta tauta, kurios vaikai tampa mokytojais”.

Skip to content