Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkiniai

Aiškinamasis raštas už 2016 m. IV ket.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2016 IV ket. Programa 4mm.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2016 IV ket. Programa Nr. 2, 4(spec. lėšos)

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. IV ket.

Grynojo turto pokyčio ataskaita už 2016 m. IV ket.

Pinigų srautų ataskaita už 2016 m. IV ket.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. IV ket.

 


Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. III ket.

Mokėtinų ir gautinių sumų ataskaita už 2016 m. III ket.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. III ket.

Aiškinamasis raštas už 2016 m. III ket.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2016 III ket. Programa 4mm.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr. 2, 2016 III ket. Programa Nr. 2, 4(spec. lėšos)

 


Mokėtinų ir gautinių sumų atskaita

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ( Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. (Investicijų programa biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio mėn. 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinių sumų 2016 m. birželio 30 d. atskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas)

Mokėtinų ir gautinių sumų 2016 m. birželio 30 d. atskaita. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio mėn 30 d. duomenis

 


Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2016 m. kovo 31 d.

Mokėtinų ir gautinių sumų atskaita 2016 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos 2015 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinių sumų atskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d ataskaita. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita. (Investicijų programa VIP lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita. (Miesto darnaus vystymosi programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa spec. tikslinė dotacija optimizavimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d.ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas)

 


Finansinės būklės ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Mokėtinų ir gautinių sumų atskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. (Investicijų programa VIP lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. (Miesto darnaus vystymosi programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa spec. tikslinė dotacija optimizavimui)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

 


Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. II ket.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. II ket.

Mokėtinų ir gautinių sumų atskaita

2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamais raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajammų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita. (Investicijų programa VIP lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita. (Miesto darnaus vystymosi programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

 


Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. I ket.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. I ket.

Mokėtinų ir gautinių sumų atskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajammų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita. (Investicijų programa VIP lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita. (Miesto darnaus vystymosi programa)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita. (Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita. (Valstybinių funkcijų vykdymo programa)

Skip to content