Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Nuomuojamos patalpos

Informacija apie Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje

(pastato pažymėjimas plane: 1C3p; pastato unikalusis numeris: 1993-7031-3016)

nuomojamas patalpas

Progimnazijoje nuomojama: 143,79 kv. m. ploto valyklos patalpos (patalpa pažymėta plane 162-173),  207,70 kv. m. ploto aktų salė (patalpa pažymėta plane 302), 460,97 kv. m. ploto sporto salė (patalpa pažymėta plane 250)  38,44 kv. m. kabinetas (patalpa pažymėta plane 346), 52,78 kv. m. kabinetas (patalpa pažymėta plane 331), 53,38 kv. m. kabinetas (patalpa pažymėta plane 228), 51,80 kv. m. kabinetas (patalpa pažymėta plane 229).

Nuomininkas

(juridinis ar fizinis asmuo)

Sutarties data ir Nr./ Sutarties kaina/ Sutarties sudarymo teisinis pagrindas Užimtumas: data ir laikas Užimtumo pobūdis Nuomojamos patalpos pavadinimas
UAB ,,Niklita“

2020-11-05, Nr. 103-56.

363,00 eur./ mėn.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-08-07 įsakymas Nr. A-2653.

Nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2023 m. lapkričio 4 d. Mokinių maitinimo paslaugos Valgykla (patalpos pažymėta plane nuo 162 iki 173)
Šokių studija

2022-09-16,Nr. 103-68

1050,00 eur.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. A-91.

Nuo 2022 m. rugsėjo 19 d iki 2023 m birželio 1 d., pirmadieniais, trečiadieniais nuo 17:00 iki 18:00 val., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 17:00 iki 19:00 val. Vaikų šokių treniruotėms pagal sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt užregistruotą ir su progimnazija suderintą grafiką (kai progimnazija nenaudoja patalpų savo reikmėms) Aktų salė (patalpa pažymėta plane 302)
VšĮ ,,Krepšinio akademija Snaiperis“

2022-09-16, Nr. 103-67

1638,00 eur.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. A-91.

Nuo 2022 m. rugsėjo 19 d. iki 2023 m. birželio 1 d., pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo15:10 iki 17:10 val. Vaikų krepšinio  treniruotėms pagal sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt užregistruotą ir su progimnazija suderintą grafiką (kai progimnazija nenaudoja patalpų savo reikmėms) Sporto salė (patalpa pažymėta plane 250)
Sporto klubas ,,Standartas“

2022-10-03, Nr. 103-71

132 eur.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. A-91.

 Nuo 2022 spalio 3 d. iki 2023 m. birželio 22 d., antradieniais nuo 13:15 iki 15:15 val. Vaikų šachmatų treniruotėms  pagal sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt užregistruotą ir su progimnazija suderintą grafiką (kai progimnazija nenaudoja patalpų savo reikmėms) Kabinetas (patalpa pažymėta plane 346)
UAB ,,Edulandas“

2023-01-17, Nr.103-3

57 eur.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. A-91.

Nuo 2023 m. sausio 17 d. iki 2023 m. gegužės 30 d., antradieniais nuo 14:25 iki 15:55 val. Vaikų STEAM būrelio veiklai  pagal sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt užregistruotą ir su progimnazija suderintą grafiką (kai progimnazija nenaudoja patalpų savo reikmėms) Kabinetas (patalpa pažymėta plane 331)
UAB ,,Edukacija“

2022-10-03 Nr.103-70

93 eur.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. A-91.

Nuo 2022 m. rugsėjo 21 iki 2022 m. gegužės 31 d., trečiadieniais nuo 13:35 iki14:55 val. Vaikų edukacinio būrelio ,,Bricks 4kids“ veiklai  pagal sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt užregistruotą ir su progimnazija suderintą grafiką (kai progimnazija nenaudoja patalpų savo reikmėms) Kabinetas (patalpa pažymėta plane 346)
 Fizinis asmuo

2022-10-11 Nr.103-75

294,00 eur.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. A-91.

Nuo 2022 m. spalio 11 d. iki 2023 m. birželio 8 d., pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, nuo 16:00 iki 17:00 val. Vaikų po pamokinei veiklai  pagal sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt užregistruotą ir su progimnazija suderintą grafiką (kai progimnazija nenaudoja patalpų savo reikmėms) Kabinetas (patalpa pažymėta plane 228)
 Fizinis asmuo

2022-10-11 Nr.103-76

294,00 eur.

Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-08 įsakymas Nr. A-91.

Nuo 2022 m. spalio 11 d. iki 2023 m. birželio 8 d., pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, nuo 16:00 iki 17:00 val. Vaikų po pamokinei veiklai  pagal sistemoje: https://kursportuoti.kaunas.lt užregistruotą ir su progimnazija suderintą grafiką (kai progimnazija nenaudoja patalpų savo reikmėms) Kabinetas (patalpa pažymėta plane 229)

 

Progimnazija nuomoja  patalpas visiems pageidaujantiems pagal sistemoje https://kursportuoti.kaunas.lt/ užregistruotą ir su gimnazija suderintą grafiką (kai nenaudoja patalpų savo poreikiams).

 Už patalpų nuomą progimnazijoje atsakingi:

Paulius Lacitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, tel.+370 672 33756, el. p. paulius.lacitis@ktuprogimnazija.lt

Rūta Songailienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. +370 672 43342, el. p. ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt

 

 

 

 

 

 

Skip to content