Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Vaidos Januškevičienės darbo grafikas:

Pirmadienis 8:00 – 16:30
Antradienis  8:00 – 16:30
Trečiadienis 8:00 – 16:30
Penktadienis 8:00-14:30
Pietų pertrauka  12:00 – 12:30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos

  • Sveikatingumo veiklos metodinių konsultacijų  mokytojams,mokiniams,tėvams teikimas ir sklaida mokykloje
  • Dalyvavimas organizuojat mokinių maitinimo priežiūrą,skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių  formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes,informacijos dėl galimybės dalyvauti sporto varžybose .
  • Informacijos apie  kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupinas,analizavimas  ir pateikimas mokyklos bendruomenei
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausymais teikimas  ir sklaida mokykloje.
  • Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse.
  • Pirmos pagalbos teikimas ir koordinavimas.
  • Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas , dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausymus.
  • Pagalba mokinių gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
Skip to content