Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Smurto ir priekabiavimo (darbe) prevencija

DARBDAVIO DEKLARACIJA

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje netoleruojamas psichologinis smurtas darbe, neetiškas elgesys nepriklausomai nuo užimamų pareigų ir (ar) indelio į darbo organizacijos veiklą, neleidžiamas jokio darbuotojo/lankytojo atžvilgiu. Įsipareigoju spręsti visus gautus pranešimus dėl psichologinio smurto darbe bei su tuo susijusius konfliktus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas, Rūta Songailienė

Darbuotojų teikiamus pranešimus dėl smurto ir priekabiavimo atvejų darbovietės aplinkoje priima progimnazijos psichologė Karolina Jatautatė Straukienė, 9 kab., el.p. karolina.jatautaite-straukiene@ktuprogimnazija.lt

Pranešimo forma

o    SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

o    PSICHOLOGINIO SMURTO (DARBE) IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS TVARKOS APRAŠAS

o    LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Skip to content