Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Rūta Songailienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas

El.p. ruta.songailiene@ktuprogimnaizja.lt 

Tel. +37067243342

Pavaduotoja – Asta Stasionienė, socialinė pedagogė;

El.p. asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt

Tel. +37067244246

Sekretorė – Ada Čaraitė, socialinė pedagogė;

Nariai:

Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Kristina Grigaitė-Bliūmienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė;

Regina Valaitienė, psichologė;

Edita Velminskė, logopedė;

Karolina Jatautaitė-Straukienė, psichologė;

Modesta Motijauskienė,  spec. pedagogė;

Česlova Žukienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Haroldas Ernestas Černius, technologijų vyresnysis mokytojas.

Vaiko gerovės komisijos susirinkimuose, esant poreikiui, kviečiama dalyvauti Vaida Januškevičienė, progimnazijos visuomenės sveikatos specialistė.

 

PAGALBA IR KONSULTACIJOS

Progimnazijos psichologai:

1-6 kl. – KAROLINA JATAUTAITĖ-STRAUKIENĖ, 9 kabinetas

7-8 kl. – REGINA VALAITIENĖ, 9 kabinetas

Kontaktai, darbo grafikas

 

Progimnazijos socialiniai pedagogai:

1-4 kl. – ADA ČARAITĖ, 205 kabinetas

5-8 kl. – ASTA STASIONIENĖ, 12 kabinetas,

Kontaktai, darbo grafikas

 

Progimnazijos spec. pedagogas:

MODESTA MOTIJAUSKIENĖ, 5 kabinetas

Kontaktai, darbo grafikas

 

Progimnazijos mokytojų padėjėjai

DAIVA VALASEVIČIENĖ

el.p. daiva.valasevicienė@ktuprogimnazija.lt,

LAIMUTĖ DIDŽGALVIENĖ

el.p. laimute.didzgalviene@ktuprogimnazija.lt,

Mokytojų padėjėjų veiklos, teikiamos pagalbos grafikai pagal vaikų poreikius derinama VGK posėdyje.

Skip to content