Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Rūta Songailienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

El.p. ruta.songailiene@ktuprogimnaizja.lt 

Tel. 867243342

Pavaduotoja – Asta Stasionienė, socialinė pedagogė;

El.p. asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt

Tel. 867244246

Sekretorė – Lina Tumosienė, socialinė pedagogė;

Nariai: Lydija Merfeldienė, direktorė, etikos mokytoja;

Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė;

Kristina Grigaitė-Bliūmienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Regina Valaitienė, psichologė;

Karolina Jatautaitė-Straukienė, psichologė;

Rita Staugienė, specialioji pedagogė, žmogaus saugos, rusų k. vyr. mokytoja;

Česlova Žukienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Emilita Viskantienė, matematikos mokytoja metodininkė;

Haroldas Ernestas Černius, technologijų vyresnysis mokytojas.

Vaiko gerovės komisijos susirinkimuose, esant poreikiui, kviečiama dalyvauti Vaida Januškevičienė, progimnazijos visuomenės sveikatos specialistė.

 

PAGALBA IR KONSULTACIJOS

Progimnazijos psichologas

REGINA VALAITIENĖ, 9 kabinetas,

el.p. regina.valaitiene@ktuprogimnazija.lt

tel. 867242643 (tėvų/globėjų individualiems pokalbiams būtina susitarti iš anksto)

Kontaktinės valandos:

Antradieniais 8.00-10.00

Penktadieniais 8.00-16.30

Progimnazijos socialinis pedagogas

ASTA STASIONIENĖ, 12 kabinetas,

el.p. asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt

tel. 867244246 (tėvų/globėjų individualiems pokalbiams būtina susitarti iš anksto)

Kontaktinės valandos:

Pirmadieniais 9.00-13.00

Antradieniais 9.00-13.00

Trečiadieniais 10.00-14.00

Ketvirtadieniais 9.00-14.00

Penktadieniais 9.00-14.00

Progimnazijos mokytojo padėjėja

DAIVA VALASEVIČIENĖ

el.p. daiva.valasevicienė@ktuprogimnazija.lt,

Mokytojos padėjėjos veiklos, teikiamos pagalbos grafikas derinama VGK posėdyje.

Skip to content