Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Mokytojų metodinės grupės

Menų, technologijų ir gyvenimo įgūdžių metodinė grupė

Grupės veiklos planas

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė

Grupės veiklos planas

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Grupės veiklos planas

Gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos mokytojų metodinė grupė

Grupės veiklos planas

Fizinio ugdymo ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Grupės veiklos planas

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Grupės veiklos planas

Skip to content