Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

VIZIJA

Gabaus paauglio sėkmės mokykla – „mokykla be sienų“, kurioje mokosi laimingi vaikai ir  juos ugdo išmintingi pedagogai.

MISIJA

Progimnazija vykdanti pradinio, pagrindinio pirmos dalies, neformaliojo švietimo programas. Ugdymo procese didelį dėmesį skirianti tolerancijos ir pasitikėjimo, rūpesčio vienas kitu – socialinės, emocinės kompetencijos vystymui, gabių mokinių paieškai ir jų gebėjimų atsiskleidimui. Nuolatos matuojanti pasiekimus, kurianti ir siekianti aukštos pridėtinės vertės kiekvieno vaiko auginime.

VERTYBĖS

Progimnazijoje puoselėjamos vertybės:

Mokymasis – mokomės ir skatiname mokytis.

Atvirumas – bendraujame, esame atviri naujovėms ir pokyčiams.

Atsakingumas – santykius grindžiame pasitikėjimu ir laikomės duoto žodžio.

Pilietiškumas – gerbiame valstybę, esame sąžiningi ir dori.

Profesionalumas – atsakingai žiūrime į darbą, siekiame aukštos  kompetencijos.

Bendradarbiavimas – esame pagarbūs ir geranoriški, dirbame siekdami mokyklos vizijos.

Bendrakūrą skatinanti aplinka, išlaikiusi ilgametes tradicijas, atveria galimybes kurti „mokyklą be sienų“.

PRIORITETAS

Mokinių ir mokytojų socialinis – emocinis saugumas, užtikrinantis gabumų plėtrą

Skip to content