Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Architektūrinis ugdymas

Kryptingo meninio ugdymo programa su architektūros specializacija vykdoma 5—8 klasėse integruojant Architektūros modulio temas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Architektūros modulis dėstomas visose 5-8 klasėse.

Kryptingas meninis ugdymo programa su architektūros specializacija atitinka Bendrųjų programų nuostatas, atspindi mokyklos viziją ir misiją, mokytojų individualų darbo stilių, pedagoginius kūrybinius gebėjimus.

Progimnazijoje sudarytos sąlygos šiai programai įgyvendinti. Aplinkos įpareigoja vykdyti architektūrinį ugdymą, nes progimnazija įsikūrusi architekto Stasio Kudoko suprojektuotame pastate, kuriam suteiktas Europos paveldo ženklas.

 Erdvios mokyklos patalpos leidžia įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Mokytojai ir mokiniai gali naudotis mokyklos muziejaus patalpomis ir medžiaga, biblioteka. Netoliese yra daugiau lankytinų kultūros paveldo objektų.

Bendradarbiavimo sutartis su KTU universitetu sudaro galimybes abipusiškai naudingam universiteto ir mokyklos pedagogų bendradarbiavimui švietimo ir kultūros srityje.

https://www.ktuprogimnazija.lt/seminaras-kauno-mokytojams/

https://www.ktuprogimnazija.lt/kur-gyvena-architektura/

https://www.ktuprogimnazija.lt/architekturinis-ugdymas/

https://www.ktuprogimnazija.lt/mokiniu-konferencija-problems-into-solutions-2023/

https://www.ktuprogimnazija.lt/sveikiname-25/

https://www.ktuprogimnazija.lt/ktu-projektas-vaiku-universitetas-2022/

https://www.ktuprogimnazija.lt/ktu-edukacinis-projektas-vaiku-universitetas-2022/

https://www.ktuprogimnazija.lt/viktorina-taikome-matematika/

https://www.ktuprogimnazija.lt/europos-kalbu-savaite-mokykloje/

Skip to content