Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, vnt. Ataskaitinis laikotarpis, vnt. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1 2 3 4 6 7
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 1465 1763
2. IKT specialistas 3 3 1107 1678
3. Mokytojas 44 45 1386 1473
4. Budėtojas 3 3 692 632
5. Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2 1 675 947
6. Kiemsargis 2 1 555 607
7. Valytojas 10 10 555 607
Skip to content