Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)
2017 m.

darbuotojai

2018 m.

darbuotojai

2017 m.

 Eur

2018 m.

Eur

1 2 3 4 6 7
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 763,81 1159,08
2 IKT 3 4 351,21 391,42
3 Metodininkas 13 13 507,30 1144,02
4 Mok. ekspertas 5 5 763,17 1069,17
5 Mokytojas 4 11 169,68 994,97
6 Vyr. mokytojas 11 15 482,01 1146,66
7 Neform. (papild) ugd. organ 3 3 223 523,68
8 Pastatų priežiūros ir einamojo r. darb. 3 2 324,04 385,52
9 Rūbininkas 2 1 453,88 471,92
10 Valytojas 11 11 387,03 420,18
11 Budėtojas/apsaugos darbuotojas 3 3 433,61 598,51
12 Kiemsargis 3 2 211,94 210,77

 

 

Skip to content