Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO)

2018 m.

darbuotojų

2019 m

darbuotojų

2018 m.

 Eur

2019 m.

Eur

1 2 3 4 6 7
1 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 3 1159 1465
2 IKT specialistas 4 3 760 1107
3 Mokytojas 37 44 1037 1386
  4 Budėtojas 3 2 400 692
 5 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2 2 422 675
 6 Kiemsargis 2 2 400 555
7 Valytojas 11 10 400 555
8 Neformaliojo (papildomojo) ugdymo organizatorius 3 523

 

Skip to content