Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Pedagogai

Susisiekti su pedagogais galima bendru mokyklos e-paštu:  mokykla@ktuprogimnazija.lt

Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Mokomas dalykas Turimos pareigos Telefono Nr. E-paštas
Lydija Merfeldienė Aukštasis universitetinis KTU Edukologijos magistras, švietimo vadyba, 2-a vadybinė kategorija Direktorė 867241647 direktore@ktuprogimnazija.lt
Aurelija Butvilienė Aukštasis universitetinis Magistras, 2-ra vadybinė kategorija, matematikos mokytoja ekspertė Matematika Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867237422 aurelija.butviliene@ktuprogimnazija.lt
Egle Grinkevičienė Aukštasis universitetinis ISM Verslo ir Vadybos Magistras, Švietimo Lyderystės programa, 3-čia vadybinė kategorija,
anglų kalbos mokytoja metodininkė
Anglų kalba Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867248625 egle.grinkeviciene@ktuprogimnazija.lt
Rūta Songailienė Aukštasis universitetinis 3-čia vadybinė kategorija,
žmogaus saugos mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Vaiko priežiūros atostogose) 867243342 ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt
Nikolajus Stasivas Aukštasis universitetinis Edukologijos magistras Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 860568191 nikolajus.stasivas@ktuprogimnazija.lt
Rima Mackevičienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 1a klasės auklėtoja 867246443 rima.mackeviciene@ktuprogimnazija.lt
Ieva Aurylaitė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas 1b klasės auklėtoja ieva.aurylaite@ktuprogimnazija.lt
Česlova Žukienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 2a klasės auklėtoja 867244221 ceslova.karpoviene@ktuprogimnazija.lt
Jolanta Vaitkevičienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja ekspertė Pradinis ugdymas 2b klasės auklėtoja jolanta.vaitkeviciene@ktuprogimnazija.lt
Eglė Zinevičienė Aukštasis neuniversitetinis Pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas 2c klasės auklėtoja 867248613 egle.zineviciene@ktuprogimnazija.lt
Jurgita Stankaitienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 3a klasės auklėtoja, pradinių klasių  mokytojų metodinės grupės pirmininkė 867248661 jurgita.stankaitiene@ktuprogimnazija.lt
Jūratė Valančauskienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas, anglų kalba 3b klasės auklėtoja 867246279 Jurate.valancauskiene@ktuprogimnazija.lt
Aušrelė Venclovienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 4a klasės auklėtoja 867249166 ausrele.vencloviene@ktuprogimnazija.lt
Agnė Varžukienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas 4b klasės auklėtoja 867246962 agne.varzukiene@ktuprogimnazija.lt
Tomas Bliujus Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytojas Pradinis ugdymas 4c klasės auklėtojas tomas.bliujus@ktuprogimnazija.lt
Rasa Mazurevičienė Aukštasis universitetinis

Lietuvių kalbos  vyresnioji

mokytoja

Lietuvių kalba ir literatūra 5a klasės auklėtoja rasa.mazureviciene@ktuprogimnazija.lt
Emilita Viskantienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja metodininkė Matematika

5b klasės auklėtoja,

Gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867249432 emilita.viskantiene@ktuprogimnazija.lt
Deividas Vaičiulis Aukštasis
universitetinis
Anglų kalbos vyresnysis mokytojas Anglų kalba 5c klasės auklėtojas deividas.vaiciulis@ktuprogimnazija.lt
Vida Norkuvienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Lietuvių kalba ir literatūra

5d klasės auklėtoja,

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867249165 vida.norkuviene@ktuprogimnazija.lt
Asta Karbonskienė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba

6a klasės auklėtoja,

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867248208 asta.karbonskiene@ktuprogimnazija.lt
Rima Kubiliūtė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba 6b klasės auklėtoja 860568171 rima.kubiliute@ktuprogimnazija.lt
Karolina Raščikaitė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba karolina.rascikaite@ktuprogimnazija.lt
Vaida Stanek Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba vaida.stanek@ktuprogimnazija.lt
Rita Staugienė Aukštasis universitetinis Rusų kalbos,   žmogaus saugos vyresnioji  mokytoja Rusų kalba, žmogaus sauga 6c klasės auklėtoja rita.staugiene@ktuprogimnazija.lt
Ramunė Misiūnienė Aukštasis universitetinis Dailės vyresnioji mokytoja Dailė

7a klasės auklėtoja,

Menų,  technologijų ir žmogaus saugos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

860568210 ramune.misiuniene@ktuprogimnazija.lt
Haroldas Ernestas Černius Aukštasis universitetinis Technologijų vyresnysis mokytojas Technologijos,
dailė
7b klasės auklėtojas 867241479 haroldas-ernestas.cernius@ktuprogimnazija.lt
Sigita Adomavičienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos     mokytoja, literatūrologijos magistrė Lietuvių kalba ir literatūra 7c klasės auklėtoja 867242633 sigita.adomaviciene@ktuprogimnazija.lt
Laima Lapinskienė Aukštasis universitetinis Geografijos
mokytoja
metodininkė
Geografija

8a klasės auklėtoja,

Fizinio ugdymo ir socialinių mokslų  mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867243259 laima.lapinskiene@ktuprogimnazija.lt
Nerijus Navickas Aukštasis universitetinis Istorijos mokytojas metodininkas Istorija 8b klasės auklėtojas nerijus.navickas@ktuprogimnazija.lt
Vitalija Raubienė Aukštasis universitetinis Kūno kultūros  mokytoja metodininkė Fizinis ugdymas 8c klasės auklėtoja 867248525 vitalija.raubiene@ktuprogimnazija.lt
Regina Marija Petkevičienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra 8d klasės auklėtoja regina_marija.petkeviciene@ktuprogimnazija.lt
Larisa Lisovskaja Aukštasis universitetinis Rusų kalbos mokytoja metodininkė Rusų kalba larisa.lisovskaja@ktuprogimnazija.lt
Jūratė Urbonienė Aukštasis universitetinis Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Vokiečių kalba jurate.urboniene@ktuprogimnazija.lt
Danutė Domskienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja ekspertė Matematika 867233131 danute.domskiene@ktuprogimnazija.lt
Milda Šimanauskienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja metodininkė Matematika milda.simanauskiene@ktuprogimnazija.lt
Vygintas Miliukevičius Aukštasis universitetinis Biologijos
vyresnysis mokytojas
Biologija vygintas.miliukevicius@ktuprogimnazija.lt
Tomas Gulbinas Aukštasis universitetinis Chemijos, gamtos ir žmogaus vyresnysis mokytojas Gamta ir žmogus, chemija tomas.gulbinas@ktuprogimnazija.lt
Rasa Oželienė Aukštasis universitetinis Fizikos mokytoja metodininkė Fizika rasa.ozeliene@ktuprogimnazija.lt
Indrė Gurnickienė Aukštasis universitetinis Istorijos mokytoja Istorija indre.gurnickiene@ktuprogimnazija.lt
Laima Pranukevičienė Aukštasis universitetinis Informatikos mokytoja ekspertė Informacinės technologijos Mokyklos Metodinės tarybos pirmininkė 867247412 laima.pranukeviciene@ktuprogimnazija.lt
Erika Šukutienė Aukštasis universitetinis Etikos mokytoja Etika sigita.silingaite@ktuprogimnazija.lt
Dalia Uscilaitė Aukštasis universitetinis Tikybos
vyresnioji mokytoja
Tikyba dalia.uscilaite@ktuprogimnazija.lt
Diana Civilkienė Aukštasis universitetinis Tikybos
mokytoja
Tikyba diana.civilkiene@ktuprogimnazija.lt
Vita Gelūnienė Aukštasis universitetinis Technologijų mokytoja Technologijos vita.geluniene@ktuprogimnazija.lt
Kristina Auglienė Aukštasis universitetinis Technologijų mokytoja Technologijos kristina.augliene@ktuprogimnazija.lt
Vygintas Venclovas Aukštasis universitetinis Muzikos mokytojas metodininkas Muzika vygintas.venclovas@ktuprogimnazija.lt
Aistė Juškaitė-Lukianskienė Aukštasis universitetinis Muzikos vyresnioji mokytoja Muzika aiste.juskaite.lukianskiene@ktuprogimnazija.lt
Eugenijus Karpovas Aukštasis universitetinis Kūno kultūros
vyresnysis mokytojas
Fizinis ugdymas eugenijus.karpovas@ktuprogimnazija.lt
Asta Stasionienė Aukštasis universitetinis Magistras, socialinė pedagogika Vyresnysis socialinis pedagogas 867244246 asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt
Regina Valaitienė Aukštasis universitetinis Magistras, psichologas Psichologė regina.valaitiene@ktuprogimnazija.lt
Saulė Liesytė Aukštasis universitetinis Psichologas Psichologo asistentė saule.lesyte@ktuprogimnazija.lt
Arza Leonavičienė Aukštasis universitetinis Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Mokyklos muziejaus  fondų priežiūra 867245507 arza.leonaviciene@ktuprogimnazija.lt
Skip to content