Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Pedagogai

Susisiekti su pedagogais galima bendru mokyklos e-paštu:  mokykla@ktuprogimnazija.lt

Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Mokomas dalykas Turimos pareigos Telefono Nr. E-paštas
Rūta Songailienė Aukštasis universitetinis 3-čia vadybinė kategorija, neformaliojo švietimo metodininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas 867243342
867241647
ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt
Aurelija Butvilienė Aukštasis universitetinis Magistras, 2-ra vadybinė kategorija, matematikos mokytoja ekspertė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867237422 aurelija.butviliene@ktuprogimnazija.lt
Kristina Gigaitė-Bliūmienė Aukštasis universitetinis KTU edukologijos magistras, doktorantė
anglų kalbos mokytoja metodininkė
Anglų kalba Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867248625 kristina.grigaite-bliumiene@ktuprogimnazija.lt
Lydija Merfeldienė Aukštasis universitetinis KTU Edukologijos magistras, švietimo vadyba, 2-a vadybinė kategorija Karjeros specialistė 867247088 lydija.merfeldiene@ktuprogimnazija.lt
Jurgita Stankaitienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 1a klasės auklėtoja 867248661 jurgita.stankaitiene@ktuprogimnazija.lt
Jūratė Valančauskienė Aukštasis universitetinis Vadybos magistras, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas, anglų kalba

1b klasės auklėtoja,

Pradinių klasių  mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867246279 jurate.valancauskiene@ktuprogimnazija.lt
Aušrelė Venclovienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 2a klasės auklėtoja 867249166 ausrele.vencloviene@ktuprogimnazija.lt
Agnė Varžukienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas 2 b klasės auklėtoja 867246962 agne.varzukiene@ktuprogimnazija.lt
Rima Mackevičienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 3a klasės auklėtoja 867246443 rima.mackeviciene@ktuprogimnazija.lt
Ieva Aurylaitė Aukštasis universitetinis Daktaras (politikos/socialinių mokslų) magistras, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas 3b klasės auklėtoja 860568141 ieva.aurylaite@ktuprogimnazija.lt
Česlova Žukienė Aukštasis universitetinis Magistras, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 4a klasės auklėtoja 867244221 ceslova.karpoviene@ktuprogimnazija.lt
Edita Velminskė Aukštasis universitetinis

Vadybos magistras,

pradinių klasių  vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas 4b klasės auklėtoja

edita.velminske@ktuprogimnazija.lt 

 

Eglė Zinevičienė Aukštasis neuniversitetinis Pradinių klasių  ir žmogaus saugos mokytoja

Pradinis ugdymas

Žmogaus sauga

4c klasės auklėtoja 867248613 egle.zineviciene@ktuprogimnazija.lt
Asta Sologubienė

Aukštasis

universitetinis

Magistras, socialinė pedagogika Socialinis pedagogas 5a klasės auklėtoja 860568141

asta.sologubiene@ktuprogimnazija.lt 

 

Nerijus Navickas Aukštasis universitetinis Istorijos mokytojas metodininkas Istorija 5b klasės auklėtojas nerijus.navickas@ktuprogimnazija.lt
Jūratė Urbonienė Aukštasis universitetinis Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Vokiečių kalba 5c klasės auklėtoja 860568132 jurate.urboniene@ktuprogimnazija.lt
Modesta Motijauskienė

Aukštasis universitetinis

(mokosi)

Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba 5d klasės auklėtoja 860568171 modesta.motijauskiene@ktuprogimnazija.lt
Kristina Auglienė Aukštasis universitetinis Profesijos edukologijos magistras, technologijų vyresnioji mokytoja Technologijos 6a klasės auklėtoja kristina.augliene@ktuprogimnazija.lt
Artūras Bliūmas Aukštasis universitetinis Matematikos mokytojas metodininkas Matematika, fizika 6b klasės auklėtojas 867240912

arturas.bliumas@ktuprogimnazija.lt

 

Tomas Gulbinas Aukštasis universitetinis Chemijos, gamtos ir žmogaus mokytojas metodininkas Gamta ir žmogus, chemija 6c klasės auklėtojas 867242643 tomas.gulbinas@ktuprogimnazija.lt
Laima Lapinskienė Aukštasis universitetinis Geografijos
mokytoja
ekspertė
Geografija

6d klasės auklėtoja,

Fizinio ugdymo ir socialinių mokslų  mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867243259 laima.lapinskiene@ktuprogimnazija.lt
Indrė Gurnickienė Aukštasis universitetinis Magistras, istorijos vyresnioji mokytoja Istorija, fizinis ugdymas

7a klasės auklėtoja

Mokinių seimelio koordinatorė

860568124 indre.gurnickiene@ktuprogimnazija.lt
Emilita Viskantienė Aukštasis universitetinis Magistras, matematikos mokytoja metodininkė Matematika

7b klasės auklėtoja,

Gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867249432 emilita.viskantiene@ktuprogimnazija.lt
Deividas Vaičiulis Aukštasis
universitetinis
Anglų kalbos mokytojas metodininkas Anglų kalba 7c klasės auklėtojas deividas.vaiciulis@ktuprogimnazija.lt
Vida Norkuvienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Lietuvių kalba ir literatūra

7d klasės auklėtoja,

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867249165 vida.norkuviene@ktuprogimnazija.lt
Vitalija Raubienė Aukštasis universitetinis Kūno kultūros mokytoja metodininkė Fizinis ugdymas 8a klasės auklėtoja 867248525 vitalija.raubiene@ktuprogimnazija.lt
Larisa Lisovskaja Aukštasis universitetinis Rusų kalbos mokytoja metodininkė Rusų kalba

8b klasės auklėtoja

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

larisa.lisovskaja@ktuprogimnazija.lt
Regina Marija Petkevičienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra 8c klasės auklėtoja regina_marija.petkeviciene@ktuprogimnazija.lt
Sigita Adomavičienė Aukštasis universitetinis Magistras, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra 867242633 sigita.adomaviciene@ktuprogimnazija.lt
Emilija Kalvynaitė Vidurinis (mokosi) Neatestuota lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Emilija.kalvynaite@ktuprogimnazija.lt
Svetlana Izajeva Aukštasis universitetinis Magistras,  neatestuota lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra svetlana.izajeva@ktuprogimnazija.lt
Aistė Birietaitė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Anglų kalba

aiste.birietaite@ktuprogimnazija.lt

 

Laima Palevičienė Aukštasis universitetinis Magistras, anglų kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba

laima.paleviciene@ktuprogimnazija.lt

 

Oksana Sindarienė Aukštasis universitetinis Anglų ir rusų kalbos mokytoja

Anglų kalba

Rusų kalba

oksana.sindariene@ktuprogimnazija.lt

 

Danutė Domskienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja ekspertė Matematika 867233131 danute.domskiene@ktuprogimnazija.lt
Vygintas Miliukevičius Aukštasis universitetinis Magistras, biologijos
vyresnysis mokytojas
Biologija vygintas.miliukevicius@ktuprogimnazija.lt
Vytautas Svigaris Aukštasis universitetinis Fizikos mokytojas Fizika

Vytautas.svigaris@ktuprogimnazija.lt

 

Laima Pranukevičienė Aukštasis universitetinis Magistras, informatikos mokytoja ekspertė Informacinės technologijos Mokyklos Metodinės tarybos pirmininkė 867247412 laima.pranukeviciene@ktuprogimnazija.lt
Erika Šukutienė Aukštasis universitetinis Etikos mokytoja
(Vaiko priežiūros atostogose)
Etika erika.sukutiene@ktuprogimnazija.lt
Sigita Šilingaitė Aukštasis universitetinis Humanitarinių mokslų daktarė, etikos mokytoja metodininkė Etika sigita.silingaite@ktuprogimnazija.lt
Dalia Uscilaitė Aukštasis universitetinis Tikybos
vyresnioji mokytoja
Tikyba dalia.uscilaite@ktuprogimnazija.lt
Diana Civilkienė Aukštasis universitetinis Tikybos
mokytoja
Tikyba diana.civilkiene@ktuprogimnazija.lt
Ramunė Misiūnienė Aukštasis Dailės mokytoja metodininkė Dailė Menų,  technologijų ir žmogaus saugos mokytojų metodinės grupės pirmininkė ramune.misiuniene@ktuprogimnazija.lt
Vladislovas Migonis Aukštasis universitetinisDailės vyresnysis mokytojas Dailės vyresnysis mokytojas Dailės būrelis vladislovas.migonis@ktuprogimnazija.lt
Haroldas Ernestas Černius Aukštasis universitetinis Technologijų vyresnysis mokytojas Technologijos haroldas-ernestas.cernius@ktuprogimnazija.lt
Vygintas Venclovas Aukštasis universitetinis Muzikos mokytojas metodininkas Muzika vygintas.venclovas@ktuprogimnazija.lt
Kęstutis Malskis Neatestuotas muzikos mokytojas Muzika

kestutis.malskis@ktuprogimnazija.lt

 

Eugenijus Karpovas Aukštasis universitetinis Kūno kultūros
vyresnysis mokytojas
Fizinis ugdymas eugenijus.karpovas@ktuprogimnazija.lt
Arza Leonavičienė Aukštasis universitetinis Rusų, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Būrelio vadovė, progimnazijos muziejaus fondų priežiūra 867245507

arza.leonavičiene@ktuprogimnazija.lt

 

Asta Stasionienė Aukštasis universitetinis Magistras, socialinė pedagogika Socialinis pedagogas metodininkas 867244246 asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt
Karolina Jatautaitė -Straukienė Aukštasis universitetinis Magistras, psichologas Psichologė

Karolina.jatautaite-straukiene@ktuprogimnazija.lt

 

Regina Valaitienė Aukštasis universitetinis Magistras, psichologas Psichologė regina.valaitiene@ktuprogimnazija.lt
Skip to content