Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Padagogai

Susisiekti su pedagogais galima bendru mokyklos e-paštu:  mokykla@ktuprogimnazija.lt

Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Mokomas dalykas Turimos pareigos Telefono Nr. E-paštas
Lydija Merfeldienė Aukštasis universitetinis KTU Edukologijos magistras, švietimo vadyba, 2-a vadybinė kategorija Direktorė 867241647 direktore@ktuprogimnazija.lt
Aurelija Butvilienė Aukštasis universitetinis Magistras, 2-ra vadybinė kategorija, matematikos mokytoja ekspertė Matematika Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867237422 aurelija.butviliene@ktuprogimnazija.lt
Egle Grinkevičienė Aukštasis universitetinis ISM Verslo ir Vadybos Magistras, Švietimo Lyderystės programa, 3-čia vadybinė kategorija,
anglų kalbos mokytoja metodininkė
Anglų kalba Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867248625 egle.grinkeviciene@ktuprogimnazija.lt
Rūta Songailienė Aukštasis universitetinis 3-čia vadybinė kategorija,
žmogaus saugos mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (Vaiko priežiūros atostogose) 867243342 ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt
Nikolajus Stasivas Aukštasis universitetinis Edukologijos magistras Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 860568191

nikolajus.stasivas@ktuprogimnazija.lt

 

Česlova Žukienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 1a klasės auklėtoja 867244221 ceslova.karpoviene@ktuprogimnazija.lt
Rima Balniuvienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas 1b klasės auklėtoja 867248104

rima.balniuviene@ktuprogimnazija.lt

 

Eglė Zinevičienė Aukštasis neuniversitetinis Pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas 1c klasės auklėtoja 867248613

egle.zineviciene@ktuprogimnazija.lt

 

Jurgita Stankaitienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 2a klasės auklėtoja, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė 867248661 jurgita.stankaitiene@ktuprogimnazija.lt
Jūratė Valančauskienė

Aukštasis

universitetinis

Pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas, anglų kalba 2b klasės auklėtoja 867246279

Jurate.valancauskiene@ktuprogimnazija.lt

 

Aušrelė Venclovienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 3a klasės auklėtoja 867249166 ausrele.vencloviene@ktuprogimnazija.lt
Agnė Varžukienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas 3b klasės auklėtoja 867246962 agne.varzukiene@ktuprogimnazija.lt
Tomas Bliujus Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytojas Pradinis ugdymas 3c klasės auklėtojas

tomas.bliujus@ktuprogimnazija.lt

 

Rima Mackevičienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 4a klasės auklėtoja 867246443 rima.mackeviciene@ktuprogimnazija.lt
Zita Miškinytė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 4b klasės auklėtoja 860568132

zita.miskinyte@ktuprogimnazija.lt

 

Asta Karbonskienė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba 5a klasės auklėtoja 867248208 asta.karbonskiene@ktuprogimnazija.lt
Rima Kubiliūtė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba 5b klasės auklėtoja 860568171 rima.kubiliute@ktuprogimnazija.lt
Rita Staugienė Aukštasis universitetinis Rusų kalbos, žmogaus saugos vyresnioji  mokytoja Rusų kalba, žmogaus sauga 5c klasės auklėtoja rita.staugiene@ktuprogimnazija.lt
Ramunė Razevičienė Aukštasis universitetinis Dailės vyresnioji mokytoja Dailė 6a klasės auklėtoja 860568210 ramune.razeviciene@ktuprogimnazija.lt
Haroldas Ernestas Černius Aukštasis universitetinis Technologijų, dailės mokytojas Technologijos,
dailė
6b klasės auklėtojas 867241479 haroldas-ernestas.cernius@ktuprogimnazija.lt
Sigita Adomavičienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos     mokytoja, literatūrologijos magistrė Lietuvių kalba ir literatūra 6c klasės auklėtoja 867242633 sigita.adomaviciene@ktuprogimnazija.lt
Laima Lapinskienė Aukštasis universitetinis Geografijos
mokytoja
metodininkė
Geografija 7a klasės auklėtoja 867243259 laima.lapinskiene@ktuprogimnazija.lt
Nerijus Navickas Aukštasis universitetinis Istorijos mokytojas metodininkas Istorija 7b klasės auklėtojas nerijus.navickas@ktuprogimnazija.lt
Vitalija Raubienė Aukštasis universitetinis Kūno kultūros  mokytoja metodininkė Fizinis ugdymas 7c klasės auklėtoja 867248525 vitalija.raubiene@ktuprogimnazija.lt
Regina Marija Petkevičienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra 7d klasės auklėtoja regina_marija.petkeviciene@ktuprogimnazija.lt
Emilita Viskantienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja metodininkė Matematika 8a klasės auklėtoja 867249432 emilita.viskantiene@ktuprogimnazija.lt
Vida Norkuvienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Lietuvių kalba ir literatūra 8b klasės auklėtoja 867249165 vida.norkuviene@ktuprogimnazija.lt
Nina Burygina Aukštasis universitetinis Rusų kalbos mokytoja metodininkė Rusų kalba 8c klasės auklėtoja 867240912 nina.burygina@ktuprogimnazija.lt
Deividas Vaičiulis Aukštasis
universitetinis
Anglų kalbos vyresnysis mokytojas Anglų kalba 8d klasės auklėtojas deividas.vaiciulis@ktuprogimnazija.lt
Vytautas Samonis Aukštasis
universitetinis
Magistras, lietuvių kalbos mokytojas Lietuvių kalba ir literatūra

vytautas.samonis@ktuprogimnazija.lt

 

Žaneta Stasevičienė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba zaneta.staseviciene@ktuprogimnazija.lt
Raminta Jodikaitytė Vidurinis Neatestuota mokytoja

Anglų kalba

1-4 klasės

raminta.jodikaityte@ktuprogimnazija.lt

 

Jūratė Urbonienė Aukštasis universitetinis Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Vokiečių kalba jurate.urboniene@ktuprogimnazija.lt
Danutė Domskienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja ekspertė Matematika 867233131 danute.domskiene@ktuprogimnazija.lt
Milda Šimanauskienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja metodininkė Matematika

milda.simanauskiene@ktuprogimnazija.lt

 

Vygintas Miliukevičius Aukštasis universitetinis Biologijos
vyresnysis mokytojas
Biologija vygintas.miliukevicius@ktuprogimnazija.lt
Tomas Gulbinas Aukštasis universitetinis Chemijos, gamtos ir žmogaus vyresnysis mokytojas Gamta ir žmogus, chemija tomas.gulbinas@ktuprogimnazija.lt
Rasa Oželienė Aukštasis universitetinis Fizikos mokytoja metodininkė Fizika

rasa.ozeliene@ktuprogimnazija.lt

 

Indrė Gurnickienė Aukštasis universitetinis Istorijos mokytoja Istorija

indre.gurnickiene@ktuprogimnazija.lt

 

Laima Pranukevičienė Aukštasis universitetinis Informatikos mokytoja ekspertė Informacinės technologijos Mokyklos metodinės tarybos pirmininkė 867247412 laima.pranukeviciene@ktuprogimnazija.lt
Sigita Šilingaitė Aukštasis universitetinis Etikos mokytoja,
filosofijos daktarė, VDU dėstytoja
Etika sigita.silingaite@ktuprogimnazija.lt
Dalia Uscilaitė Aukštasis universitetinis Tikybos
vyresnioji mokytoja
Tikyba dalia.uscilaite@ktuprogimnazija.lt
Diana Civilkienė Aukštasis universitetinis Tikybos
mokytoja
Tikyba

diana.civilkiene@ktuprogimnazija.lt

 

Vita Gelūnienė Aukštasis universitetinis Technologijų neat.mokytoja Technologijos vita.geluniene@ktuprogimnazija.lt
Kristina Auglienė Aukštasis universitetinis

Technologijų

mokytoja

Technologijos

kristina.augliene@ktuprogimnazija.lt

 

Milita Mickevičienė Aukštasis universitetinis Technologijų vyresnioji mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja
Technologijos,
lietuvių kalba ir literatūra
867246890 milita.mickeviciene@ktuprogimnazija.lt
Vygintas Venclovas Aukštasis universitetinis Muzikos mokytojas metodininkas Muzika vygintas.venclovas@ktuprogimnazija.lt
Aistė Juškaitė-Lukianskienė Aukštasis universitetinis Muzikos vyresnioji mokytoja Muzika

aiste.juskaite.lukianskiene@ktuprogimnazija.lt

 

Eugenijus Karpovas Aukštasis universitetinis Kūno kultūros
vyresnysis mokytojas
Fizinis ugdymas eugenijus.karpovas@ktuprogimnazija.lt
Asta Stasionienė Aukštasis universitetinis Magistras, socialinė pedagogika Socialinis pedagogas 867244246 asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt
Ieva Jurkuvienė Aukštasis universitetinis Magistras, psichologas, mokytojas Psichologė 867246962 ieva.jurkuviene@ktuprogimnazija.lt
Arza Leonavičienė Aukštasis universitetinis Archyvarė Mokyklos muziejaus  fondų priežiūra 867245507 arza.leonaviciene@ktuprogimnazija.lt
Skip to content