Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Pedagogai

Susisiekti su pedagogais galima bendru mokyklos e-paštu:  mokykla@ktuprogimnazija.lt

Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Mokomas dalykas Turimos pareigos Telefono Nr. E-paštas
Rūta Songailienė Aukštasis universitetinis

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrantė,

3-čia vadybinė kategorija, neformaliojo švietimo (teatro) mokytoja  metodininkė, etikos vyr. mokytoja, pradinių klasių, žmogaus saugos mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas 867243342
867241647
ruta.songailiene@ktuprogimnazija.lt
Aurelija Butvilienė Aukštasis universitetinis Magistras, 2-ra vadybinė kategorija, matematikos mokytoja ekspertė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867237422 aurelija.butviliene@ktuprogimnazija.lt
Kristina Gigaitė-Bliūmienė Aukštasis universitetinis KTU edukologijos magistras, doktorantė,
anglų kalbos mokytoja metodininkė
Anglų kalba Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 867248625 kristina.grigaite-bliumiene@ktuprogimnazija.lt
Lydija Merfeldienė Aukštasis universitetinis

KTU Edukologijos magistras, švietimo vadyba

pradinių klasių vyresnioji mokytoja, etikos mokytoja

 

Gyvenimo įgūdžiai

Karjeros specialistė 867247088 lydija.merfeldiene@ktuprogimnazija.lt
Karolina Jatautaitė -Straukienė Aukštasis universitetinis Magistras, psichologė Psichologė

Karolina.jatautaite-straukiene@ktuprogimnazija.lt

 

Regina Valaitienė Aukštasis universitetinis Magistras, psichologė Psichologė regina.valaitiene@ktuprogimnazija.lt
Česlova Žukienė Aukštasis universitetinis Magistras, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 1a klasės auklėtoja 867244221 ceslova.karpoviene@ktuprogimnazija.lt
Eglė Zinevičienė Aukštasis neuniversitetinis Pradinių klasių  vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

 

1b klasės auklėtoja 867248613 egle.zineviciene@ktuprogimnazija.lt
Jurgita Stankaitienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 2a klasės auklėtoja 867248661 jurgita.stankaitiene@ktuprogimnazija.lt
Jūratė Valančauskienė Aukštasis universitetinis Vadybos magistras, pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas, anglų kalba

2b klasės auklėtoja,

Pradinių klasių  mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867246279 jurate.valancauskiene@ktuprogimnazija.lt
Aušrelė Venclovienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 3a klasės auklėtoja 867249166 ausrele.vencloviene@ktuprogimnazija.lt
Agnė Varžukienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas 3 b klasės auklėtoja 867246962 agne.varzukiene@ktuprogimnazija.lt
Rima Mackevičienė Aukštasis universitetinis Pradinių klasių mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas 4a klasės auklėtoja 867246443 rima.mackeviciene@ktuprogimnazija.lt
Ieva Aladaitienė Aukštasis universitetinis Daktaras, magistras, pradinių klasių  vyresnioji mokytoja Pradinis ugdymas 4b klasės auklėtoja 860568141 ieva.aladaitiene@ktuprogimnazija.lt
Asta Stasionienė Aukštasis universitetinis Socialinės pedagogikos magistras, socialinė pedagogė  metodininkė Socialinė pedagogė 5a klasės auklėtoja 867244246 asta.stasioniene@ktuprogimnazija.lt
Ovidijus Bartuševičius Aukštasis universitetinis Fizinio ugdymo ir sporto magistras, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas Fizinis ugdymas 5b klasės auklėtojas 867248104

Ovidijus.bartusevicius@ktuprogimnazija.lt

 

Edita Velminskė Aukštasis universitetinis

Magistras,

pradinių klasių  vyresnioji mokytoja

Logopedė

5c klasės auklėtoja

867249595

edita.velminske@ktuprogimnazija.lt 

 

Vitalija Raubienė Aukštasis universitetinis Kūno kultūros mokytoja metodininkė Fizinis ugdymas 5d klasės auklėtoja 867248525 vitalija.raubiene@ktuprogimnazija.lt
Asta Sologubienė

Aukštasis

universitetinis

Socialinės pedagogikos magistras, socialinė pedagogė

Socialinis pedagogas

Informacinės technologijos

Socialinė pedagogė 6a klasės auklėtoja 860568141

asta.sologubiene@ktuprogimnazija.lt 

 

Nerijus Navickas Aukštasis universitetinis Istorijos mokytojas metodininkas Istorija 6b klasės auklėtojas nerijus.navickas@ktuprogimnazija.lt
Jūratė Urbonienė Aukštasis universitetinis Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Vokiečių kalba 6c klasės auklėtoja 860568132 jurate.urboniene@ktuprogimnazija.lt
Modesta Motijauskienė Aukštasis universitetinis Anglų kalbos mokytoja Anglų kalba

Specialusis

pedagogas

6d klasės auklėtoja

860568171 modesta.motijauskiene@ktuprogimnazija.lt
Kristina Auglienė Aukštasis universitetinis Profesijos edukologijos magistras, technologijų vyresnioji mokytoja Technologijos 7a klasės auklėtoja kristina.augliene@ktuprogimnazija.lt
Edita Aleksaitė Aukštasis universitetinis

Magistras,

matematikos mokytoja

Matematika 7b klasės auklėtoja 867240912

edita.aleksaite@ktuprogimnazija.lt

 

Tomas Gulbinas Aukštasis universitetinis Chemijos, gamtos ir žmogaus, biologijos mokytojas metodininkas Gamta ir žmogus, biologija chemija 7c klasės auklėtojas 867242643 tomas.gulbinas@ktuprogimnazija.lt
Laima Lapinskienė Aukštasis universitetinis Geografijos
mokytoja
ekspertė
Geografija

7d klasės auklėtoja,

Fizinio ugdymo ir socialinių mokslų  mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867243259 laima.lapinskiene@ktuprogimnazija.lt
Indrė Gurnickienė Aukštasis universitetinis Magistras, istorijos vyresnioji mokytoja Istorija

8a klasės auklėtoja

Mokinių seimelio koordinatorė

860568124 indre.gurnickiene@ktuprogimnazija.lt
Emilita Viskantienė Aukštasis universitetinis Magistras, matematikos mokytoja metodininkė Matematika

8b klasės auklėtoja,

Gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė

867249432 emilita.viskantiene@ktuprogimnazija.lt
Deividas Vaičiulis Aukštasis
universitetinis
Anglų kalbos mokytojas metodininkas Anglų kalba 8c klasės auklėtojas deividas.vaiciulis@ktuprogimnazija.lt
Vida Norkuvienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Lietuvių kalba ir literatūra

8d klasės auklėtoja,

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Darbo tarybos pirmininkė

867249165 vida.norkuviene@ktuprogimnazija.lt
Regina Marija Petkevičienė Aukštasis universitetinis Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra regina_marija.petkeviciene@ktuprogimnazija.lt
Sigita Adomavičienė Aukštasis universitetinis Magistras, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra 867242633 sigita.adomaviciene@ktuprogimnazija.lt
Emilija Kalvynaitė Vidurinis (mokosi) Neatestuota lietuvių kalbos mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Emilija.kalvynaite@ktuprogimnazija.lt
Akvilina Vyšniauskienė Aukštasis universitetinis  (mokosi)

Magistras ,

anglų kalbos neatestuota  mokytoja

Anglų kalba

akvilina.vysniauskiene@ktuprogimnazija.lt

 

Laima Palevičienė Aukštasis universitetinis Magistras, anglų kalbos mokytoja metodininkė Anglų kalba

laima.paleviciene@ktuprogimnazija.lt

 

Kamilė Andriuškevičiūtė Vidurinis (mokosi) Neatestuota anglų kalbos mokytoja Anglų kalba kamile.andriuskeviciute@ktuprogimnazija.lt
Larisa Lisovskaja Aukštasis universitetinis (mokosi) Rusų kalbos mokytoja metodininkė Rusų kalba Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė larisa.lisovskaja@ktuprogimnazija.lt
Aurika Migdol Aukštasis universitetinis (mokosi Prancūzų kalbos mokytoja Prancūzų kalba

aurika.migdol@ktuprogimnazija.lt

 

Danutė Domskienė Aukštasis universitetinis Matematikos mokytoja ekspertė Matematika 867233131 danute.domskiene@ktuprogimnazija.lt
Adelė  Vaidelienė Aukštasis universitetinis Daktarė, magistras, mokytoja Informacinės technologijos

 

adele.vaideliene@ktuprogimnazija.lt

Vygintas Miliukevičius Aukštasis universitetinis Magistras, biologijos
vyresnysis mokytojas
Biologija vygintas.miliukevicius@ktuprogimnazija.lt
Vytautas Svigaris Aukštasis universitetinis Fizikos mokytojas Fizika

Vytautas.svigaris@ktuprogimnazija.lt

 

Erika Šukutienė Aukštasis universitetinis Etikos mokytoja
(Vaiko priežiūros atostogose)
Etika erika.sukutiene@ktuprogimnazija.lt
Sigita Šilingaitė Aukštasis universitetinis Humanitarinių mokslų daktarė, etikos mokytoja metodininkė Etika sigita.silingaite@ktuprogimnazija.lt
Dalia Uscilaitė Aukštasis universitetinis Tikybos
vyresnioji mokytoja
Tikyba dalia.uscilaite@ktuprogimnazija.lt
Diana Civilkienė Aukštasis universitetinis Tikybos
mokytoja
Tikyba diana.civilkiene@ktuprogimnazija.lt
Ramunė Misiūnienė Aukštasis Dailės mokytoja metodininkė Dailė

Menų,  technologijų ir žmogaus saugos mokytojų metodinės grupės  pirmininkė

Metodinės tarybos pirmininkė

ramune.misiuniene@ktuprogimnazija.lt
Vladislovas Migonis Aukštasis universitetinis Dailės vyresnysis mokytojas Dailės būrelis vladislovas.migonis@ktuprogimnazija.lt
Haroldas Ernestas Černius Aukštasis universitetinis Technologijų vyresnysis mokytojas Technologijos 867241479 haroldas-ernestas.cernius@ktuprogimnazija.lt
Vygintas Venclovas Aukštasis universitetinis Muzikos mokytojas metodininkas Muzika vygintas.venclovas@ktuprogimnazija.lt
Eugenijus Karpovas Aukštasis universitetinis Kūno kultūros
vyresnysis mokytojas
Fizinis ugdymas eugenijus.karpovas@ktuprogimnazija.lt
Arza Leonavičienė Aukštasis universitetinis Rusų, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Būrelio vadovė 867245507

arza.leonavičiene@ktuprogimnazija.lt

 

Skip to content