Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Mokinių priėmimas

Kviečiame mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje 2021–2022 m. m.

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje vykdomos Pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies), Gabių vaikų ugdymo, Kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija, Neformaliojo švietimo ir kitos Ugdymo plane numatytos integracijos programos.

Srautiniu ir diferenciacijos principais mokoma lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų), tiksliųjų mokslų ir kitų dalykų. Papildomai skiriami moduliai ir konsultacijos. Sudaromos visos sąlygos mokinių kūrybiškumui ugdyti, saviraiškai. Organizuojami įvairių sričių būreliai: programavimo, projektavimo, menų, kalbų, sporto ir kt.

2021–2022 m. m. planuojamas mokinių skaičius ir klasių komplektai:

Priešmokyklinė grupė – nekomlektuojama;

1 klasės – 2 komplektai – 48 mokiniai (laivų vietų nėra);

2 klasės – 2 komplektai – 42 mokiniai (6 laisvos vietos);

3 klasės – 3 komplektai – 62 mokiniai (10 laisvų vietų);

4 klasės – 2 komplektai – 48 mokiniai ( laisvų vietų nėra);

5 klasės – 4 komplektai – 112 mokinių (2 laisvos vietos);

6 klasės – 4 komplektai – 90 mokinių (10 laisvų vietų);

7 klasės – 3 komplektai – 74 mokiniai (3 laisvos vietos);

8 klasės – 3 komplektai – 86 mokiniai (laisvų vietų nėra).

Kauno miesto savivaldybės informacija

Registracija į Kauno mokyklas

Prašymų teikimas

Registracija mokytis Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje ir prašymų teikimas

  • Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą pradėti mokytis 2021–2022 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose reikia pateikti Prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt/
  • Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
  • Registracija informacinėje sistemoje vykdoma iki gegužės 31 d.
  • Nuo 2021 m. birželio 1 d. prašymus galima pateikti tik mokykloje.
  • Jei nėra galimybės pateikti prašymo informacinėje sistemoje, jį galima paduoti KTU Vaižganto progimnazijos raštinėje (turėkite asmens dokumentą) arba mokyklos el. paštu mokykla@ktuprogimnazija.lt. ( Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją)

    Priėmimo komisija ir komisijos darbo reglamentas

Reikia pateikti šiuos dokumentus

  • Vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  • Mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pageidaujantiems pradėti mokytis pagal Pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą).
  • Specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Raštinės darbo laikas (mokyklai dirbant įprastai ar nuotoliniu būdu):

pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.15 val., 13.00–16.00 val.

penktadieniais – 8.00–12.15 val., 13.00–15.00 val.

Raštinės telefonas – +370 37 341412.

 

Papildomos informacijos galima teirautis telefonu

+370 672 37422 – Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Priėmimo komisijos pirmininkė

Parengė

Aurelija Butvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokinių priėmimas

Skip to content