Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Balandžio 11 d. vyko progimnazijos visuotinis tėvų susirinkimas

Balandžio 11 d. vyko progimnazijos visuotinis tėvų susirinkimas „Ugdymas, pasiekimai, perspektyvos“. Direktorė Rūta Songailienė išsamiai pristatė progimnazijoje vykdomas architektūrinio, pilietinio ugdymo, gabių vaikų programos veiklas, būsimus pokyčius ugdyme bei aplinkokūroje. Pasidžiaugė mokinių pasiekimais (vien tik šiais mokslo metais vaikams įteikti 48 diplomai už laimėtas 1-3 vietas miesto, šalies tarptautinėse olimpiadose,  konkursuose ir kt. renginiuose), padėkojo Tėvų tarybai ir mokyklos darbuotojams už bendrystę.
Karjeros ugdymo specialistė Lydija Merfeldienė pakvietė tėvus, kaip ir praeitais mokslo metais, aktyviai dalyvauti projekte “Šok į tėvų klumpes”.
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Kristina Grigaitė Bliūmienė ir Aurelija Butvilienė supažindino su progimnazijoje vykdomais ir būsimais tarptautiniais projektais, praeitų metų aštuntokų stojimo į gimnazijas statistika ir 4, 8 kl. NMPP rezultatais.
Tėvų tarybos pirmininkė Dalia Urmonienė kreipėsi susirinkusiuosius ragindama susitelkti ir geranoriškai veikti savo klasių bendruomenėse dėl bendros vaikų ir progimnazijos gerovės.
Klasėse mokinių tėvai susitikę su auklėtojais aptarė bendradarbiavimą padedant vaikams mokytis bei kitus aktualius klausimus.
Progimnazija vykdydama pilietines veiklas, bendradarbiauja su nauju socialiniu partneriu – Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjumi. Licėjaus vadovas Ričardas Žilaitis veda mokymus pilietinio atsparumo, civilinės saugos ir kt. temomis, inicijuoja įvairias miesto ir šalies pilietines veiklas, aktyviai bendradarbiauja su Ukrainos ugdymo įstaigoms bei dažnai ten lankosi. Susirinkime atliktos virtualios apklausos metu 92 proc. dalyvių teigė, kad išgirdę pavojaus signalą pirmiausiai pagalvotų apie vaikus. Todėl su progimnazijos bendruomene Ričardas Žilaitis pasidalino savo ugdymo įstaigos patirtimi, kaip mokiniai kartu su tėvais bendrai atliko namų darbus skirtus išvykimo krepšiams susikomplektuoti, kelionės planavimui, kalbėjo apie pilietinio atsparumo svarbą ir papasakojo, kaip šeimai elgtis nepaprastų situacijų metu.
Dėkojame progimnazijos bendruomenei ir svečiui už skirtą laiką susitikimams ir prasmingą bendrystę vaikų labui.

Skip to content