Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Nemokamo maitinimo vasaros poilsio stovykla

Informuojame, kad nuo birželio 2 dienos  prasidės  registracija į nemokamo
maitinimo vasaros poilsio stovyklas. 

Birželio mėnesio stovyklose gali dalyvauti vaikai, kurie paskutinį mokslo metų
mėnesį turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą ir kurių tėvai nurodė tokį poreikį
savo mokykloje. Jiems Kauno miesto savivaldybė organizuos turiningas vasaros
stovyklas, kuriose bus užtikrinamas įvairiapusis ugdymas ir sudaromos sąlygos
saviraiškai.
Vasaros poilsio stovyklose edukacijas vykdys neformaliojo ugdymo centrai:
 Kauno moksleivių techninės kūrybos centras (A. Mickevičiaus g. 2);
 Kauno tautinės kultūros centras  (A. Jakšto g. 18);
 Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai (Parodos g. 26);
 Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (Ašigalio g. 23).
Mokinių maitinimas bus organizuojamas – Kauno „Aušros“ gimnazijoje ir Kauno
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.
Į vasaros poilsio stovyklas registruotis adresu: https://vasara.kaunas.lt.
Su patekusių į stovyklą tėvais, susisieks stovyklos organizatoriai.

Skip to content