Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Pirmosios pagalbos įgūdžių stiprinimas mokyklose – tarptautinio projekto TIRAMISU partnerių akiratyje

Vasario 27 dieną KTU Vaižganto progimnazija pakvietė į Kauno miesto savivaldybę tarptautinio projekto TIRAMISU (First Aid Improves Survival – Pirmoji pagalba padeda išgyventi) asocijuotuosius informacinius partnerius daugiau sužinoti apie projektą, pasidalyti patirtimi ir lūkesčiais dėl pirmosios pagalbos švietimo mokyklose. Susitikime dalyvavo Kauno miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus, Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties, Lietuvos paramedikų asociacijos, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, Kauno „Santaros“ gimnazijos atstovai.

Susitikimą pradėjusi KTU Vaižganto progimnazijos direktorė Lydija Merfeldienė padėkojo asocijuotiesiems partneriams už profesinę paramą siekiant projekto tikslo – sukurti kelias pirmosios pagalbos mokomąsias priemones 14–18 metų mokiniams.

Savivaldybės Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja (savivaldybės gydytoja) Renata Kudukytė-Gasperė, sveikindama susitikimo dalyvius, pabrėžė šios temos svarbą – kiekvienas žmogus turi mokėti suteikti pirmąją pagalbą, Kaune kasmet didėja pirmosios pagalbos švietimo poreikis, vyksta įvairūs švietimo renginiai, pavyzdžiui, Pilietiškumo žaidynės. Kad žmonės vis drąsiau ima teikti pirmąją pagalbą, kol atvyksta GMP medikai, liudija gerėjanti atgaivintų žmonių statistika.

Projekto TIRAMISU tikslus pristatė KTU Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytoja ir šio projekto vadovė Rima Kubiliūtė. Progimnazijos pavaduotojas ugdymui ir biologijos mokytojas Nikolajus Stasivas, žmogaus saugos mokytoja Rita Staugienė, žmogaus ir gamtos bei chemijos mokytojas Tomas Gulbinas ir biologijos mokytojas Vygintas Miliukevičius prisidėjo prie tarptautinės medicinos dėstytojų ir gamtos mokslų mokytojų komandos, kuriančios elektroninį mokomąjį kursą apie žmogaus sandarą, pirmosios pagalbos vadovą ir interaktyviąja simuliacija grįstą žaidimą, kuris leis mokiniams praktiškai pritaikyti pirmosios pagalbos žinias įvairiose paauglių gyvenimo situacijose.

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties Slaugos padalinio vadovė Irena Dabulskienė papasakojo, kad jų įstaiga pirmosios pagalbos švietimo veiklą įvairaus amžiaus mokiniams, net darželinukams ir suaugusiųjų kolektyvams pradėjo organizuoti prieš dešimtmetį. Stotyje yra įrengta puiki pirmosios pagalbos mokymo bazė. Irena Dabulskienė patvirtino, kad mokymų poreikis yra didžiulis. Mokinių grupes jie priima penktadieniais 9–12 val. ir 13–15 val., būtina iš anksto registruotis stoties interneto svetainėje http://greitojipagalba.lt/appointment/.

Per mokymus mokiniai supažindinami su GMP veikla, stebi dispečerinės darbą, apžiūri GMP automobilio medicininę įrangą. Mokomojoje klasėje mokoma pradinio gaivinimo veiksmų, kaip teikti pagalbą užspringusiam žmogui, kaip stabdyti išorinį kraujavimą, kokių pirmosios pagalbos veiksmų imtis įtariant miokardo infarktą, insultą, kaip padėti patyrusiems įvairias traumas.

GMP stoties Slaugos padalinio vadovės teigimu, 12 metų vaikas jau gali mokytis gaivinti, mokomieji manekenai leidžia tiksliai vertinti, ar mokinys tinkamai paspaudžia krūtinę. Per dešimtmetį GMP surengė daugiau kaip 600 mokomųjų renginių, apmokė beveik 3 tūkst. ikimokyklinukų, per 9 tūkst. mokinių. Susumavus visus apmokytus asmenis susidaro įspūdingas skaičius – daugiau kaip 17 tūkstančių! Mokytojai pamokose gali pasinaudoti interaktyviuoju pirmosios pagalbos kursu http://www.greitojipagalba.lt/pp/index.html.

GMP stotis vykdo ir savanorystės programą. Savanoriu galima tapti nuo 16 metų amžiaus (jaunesniems kaip 18 metų reikia tėvų sutikimo). Asmuo, pageidaujantis tapti savanoriu, turėtų būti fiziškai tvirtas ir motyvuotas, tolerantiškas ir gailestingas, be žalingų įpročių. Baigę mokymus savanoriai talkina GMP brigadoms – važiuoja pagal iškvietimą. Susitikime dalyvavęs savanoris Jonas, Kauno „Santaros“ gimnazijos mokinys ir Jaunųjų paramedikų būrelio narys, džiaugiasi įgijęs patirties, todėl nė nesudvejojo, kai teko gaivinti žmogų atostogaujant užsienyje. Nors dar labai jaunas, Jonas jaučia atradęs savo pašaukimą, žada studijuoti mediciną ir toliau padėti žmonėms. Kasmet GMP savanorystės programoje dalyvauja apie 200 jaunuolių.

Kauno miesto visuomenės sveikatos biuro atstovas Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas Tautvydas Lukavičius papasakojo, kad jų organizacija 2018 m. taip pat vykdė pirmosios pagalbos mokymo švietimo įstaigose projektą (50 pirmosios pagalbos mokymo renginių dalyvavo daugiau kaip 2000 moksleivių). Šiemet šis projektas bus pratęstas, planuojama surengti dar 25 mokymus 5–8 klasių mokiniams. Kitas šiais metais prasidėsiantis pirmosios pagalbos projektas skirtas darbo kolektyvams. Mokyklose dirbantys 86 visuomenės sveikatos specialistai teikia mokiniams žinių apie sveikatą ir pirmąją pagalbą atsitikus nelaimei. Kasmet jie šviečia per 5000 tūkst. mokinių.

2018 m. Visuomenės sveikatos biuras vykdė Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą, kurio metu „MB kūrybos grupė“ sukūrė mobiliąją programą „Skubis“. Ji skirta Kauno mokiniams ir gyventojams, kuriems aktuali skubios medicinos pagalbos informacija: Kauno defibriliatorių žemėlapis, susisteminta, mokiniams priimtina ir patraukli literatūra ir informacija apie pirmąją pagalbą, mokomoji vaizdo medžiaga, pirmosios pagalbos mokymų vietos mieste, apklausos ir klausimynai vartotojams, mokomieji žaidimai mokiniams. Programą galima parsisiųsti į mobilųjį įrenginį (http://www.kaunovsb.lt/leidiniai/mobiliosios-aplikacijos/174).

Lietuvos paramedikų asociacijos narė Monika Čiukšytė papasakojo, kad jų organizacija veikia nuo 2008 m. Dalis asociacijos veiklos yra švietėjiška, jie rengia pirmosios pagalbos mokymus darželiuose, mokyklose, renginiuose, bendradarbiauja su daug jaunimo, savanorystės NVO, budi per masinius renginius. Asociacijos nariai mato didžiulę prasmę mokyti jaunimą pirmosios pagalbos įgūdžių, Lietuvoje jau ne kartą vaikai sėkmingai suteikė pirmąją pagalbą savo artimiesiems, laiku iškvietė greitąją pagalbą.

Su mokyklomis bendradarbiauja ir Šv. Ignaco Lojolos kolegija, kuri rengia skubios medicinos pagalbos specialistus (Skubios medicinos pagalbos studijų programa trunka trejus metus). Kolegijos atstovė Ieva Kasciuškienė pasakojo, kad visi jų absolventai labai laukiami Greitosios medicinos pagalbos stotyje.

Populiari tarp jaunimo ir Paramedikų mokymo programa, mokslas trunka dvejus metus. Šią programą jau dešimt metų vykdo Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras. Dauguma mokykloje dirbančių profesijos mokytojų yra praktikai. Mokyklos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Vaida Prakapienė informavo, kad jų mokytojai ir mokiniai taip pat noriai bendradarbiauja su mokyklomis ir dalyvauja įvairiuose pirmosios pagalbos renginiuose.

Kauno „Santaros“ gimnazijos mokiniai Jonas Lubninas, Donatas Chanko ir jų biologijos mokytoja Rimutė Aurutė Valauskienė atvyko papasakoti apie jau trečius metus besitęsiančią Jaunųjų paramedikų būrelio veiklą. Būrelį, kurį globoja LSMU pirmo kurso studentė Ugnė Malašauskaitė, buvusi „Santaros“ gimnazijos mokinė, įkūrė Lietuvos paramedikų asociacija. Įdomiausia jaunimui varžytis žiniomis ir pirmosios medicinos pagalbos įgūdžiais. Taigi Lietuvos paramedikų asociacija, VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centras IRTA ir Kauno „Santaros“ gimnazija rengia respublikines pirmosios medicinos pagalbos varžybas. Pernai jose dalyvavo 21 komanda iš skirtingų Lietuvos mokyklų. Organizatoriai tikisi, kad tokios varžybos taps kasmetine tradicija. Jaunųjų paramedikų būrelio nariai parodė vaizdo įrašą, kaip gimnazistams sekasi praktiškai mokytis pirmosios medicinos pagalbos.

Nuo 2019 m. spalio 1 dienos KTU Vaižganto progimnazija vykdo dvejų metų tarptautinį projektą TIRAMISU ir bendradarbiauja su projekto partneriais iš keturių Europos šalių – Italijos (projekto koordinatoriais – konsorciumu, kuriame dalyvauja 40 mokyklų, administruojančia institucija ir universitetu), Lenkijos (mokykla), Lietuvos (asocijuotaisiais partneriais) ir Rumunijos (universitetu ir mokykla) bei administruojančia projektą institucija – Italijos asociacija.

Lietuvai šiame projekte atstovauja KTU Vaižganto progimnazija su asocijuotaisiais partneriais: Kauno „Santaros“ gimnazija, Prienų „Žiburio“ gimnazija, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru. Institucijos – profesiniai globėjai ir asocijuotieji informaciniai partneriai: Kauno miesto savivaldybės Sveikatos apsaugos skyrius, Kauno miesto visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis, Lietuvos paramedikų asociacija, Šv. Ignaco Lojolos kolegija, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija, VšĮ „eMundus“.

Informaciją apie projektą TIRAMISU ir jo naujienas galima rasti internete – www.tiramisu.pixel-online.org.

Projektas TIRAMISU finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą Erasmus+ strateginių partnerysčių, kuriančių intelektinius produktus, paprogramę.

Rima Kubiliūtė

Skip to content