Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

2023 METŲ PROGIMNAZIJOS VADOVO ATASKAITA

Progimnazijos bendruomenei skelbiama ir  Progimnazijos tarybai  pateikiama svarstyti Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos vadovės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, atliekančios direktoriaus funkcijas Rūtos Songailienės,  2023 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo progimnazijos interneto svetainėje, bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo Progimnazijos tarybai el. paštu rasa.andriuliene@gmail.com

Progimnazijos taryba, įvertinusi progimnazijos vadovo 2023 metų veiklos ataskaitą ir progimnazijos bendruomenės narių pasiūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita 

Skip to content