Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

eTwinning projektas  “Laisvės gynėjai ir jų slapyvardžių kilmė“. “Freedom fighters and origin of their nicknames”.

eTwinning projektas  “Laisvės gynėjai ir jų slapyvardžių kilmė“. “Freedom fighters and origin of their nicknames”. Mokytojai – K.Grigaitė-Bliūmienė, L.Palevičienė

 

Projektas skirtas:  ištirti laisvės kovotojų/partizanų istoriją Europos šalyse ir jų slapyvardžių kilmę per toleranciją didvyriams.

Projekto pradžia:               2021.02.21.

Projekto pabaiga:              2022.06.30

Projekto partneriai: 
Pagrindiniai Lietuvoje: KTU Vaižganto progimnazija,  Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Kauno r. Čekiškės Dovydaičio gimnazija, (Lietuva)

Bendrai partnerių: ALBANIJA (1), ITALIJA (1), LIETUVA (143), PORTUGALIJA (1), RUMUNIJA (3), TURKIJA (10)

Projekto kalba: anglų k.

Mokinių amžius: 9-18 m.

Progimnazijos mokinių skaičius, dalyvaujančių projekte: 37

Priemonės, kuriomis naudojasi dalyviai: TwinSpace aplinka, pokalbių svetainė Facebook, el. paštas, forumas, MS PowerPoint, Excel,  Word.)

Projekto siekiamas rezultatas:

– Partnerių paieška, minčių lietaus metodika.

Rezultatai

– apklausa apie laisvės kovotojus/partizanus šalyse – SSGG;

-E-eilėraščių knyga apie laisvės kovotojų slapyvardžius (kūrybinės kompetencijos ugdymas);

– vaizdo klipas apie pirmųjų laisvės kovotojų mylimus žmones su specifiniu muzikos takeliu, kaip tiltu į XXI amžių (kūrybinės kompetencijos ugdymas)/pristatymai;

-Komiksai apie laisvės kovotojus;

-Tarptautinė e Twinning konferencija, skirta laisvės kovotojų istorijos sklaidai pasauliui 2022 05 31-2022 06 07;

– anglų kalbos įgūdžių ugdymas B1_B2 (komunikacinę kompetenciją);

-ugdyti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius (kultūrinę kompetenciją);

– ugdyti toleranciją kitoms kultūroms (pilietiškumo kompetenciją);

– plėtoti nacionalinės ir tarptautinės istorines žinias (pažintinę kompetenciją);

-išplėtotas IKT pritaikymas ugdymo įgūdžiams – Web.2 įrankiai (skaitmeninę kompetenciją).

Projekto koordinatorė: anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Grigaitė-Bliūmienė

Projekte dalyvaujančios mokytojos: anglų kalbos mokytoja metodininkė  Laima Palevičienė.

Projekto pasiekimai: pateikta Nacionalinio kokybės ženklelio vertinimui. Projektas pristatytas e Twinning tarptautiniame renginyje e Twinning platformos dalyviams „Road to freedom 1 and 2 (2022 05 31 ir 2022 06 07) ir 2022 06 17 d. projekto pristatymas mokinių tiriamųjų darbų konferencijoje „Atrandame. Susipažįstame. Kuriame. Patyriminis mokymas(is), ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“.

Projekto sertifikatas

Skip to content