Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos

Birželio 14-ajai ir birželio 15-ajai atminti nuotolinę istorinės atminties pamoką vedė istorijos mokytojas Nerijus Navickas su Vince Vaidevute Margevičiene, Algirdu Belžaku ir LPKTS valdybos pirmininku Vladu Sungaila. Jie pasidalijo tremties prisiminimais ir išgyvenimais su 5–6 klasių mokiniais ir mokytojais. Mokiniai aktyviai dalyvavo pokalbyje ir pateikė klausimų. Po pamokos garbūs svečiai aplankė mokyklos muziejų, pasirašė lankytojų knygoje. Progimnazijos kieme buvusius tremtinius pasitiko aštuntos klasės mokiniai ir padovanojo jiems savo kūrybos atvirukus „Gyvybės medis“.

Skip to content