Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Informacija mokinių tėvams

Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo     Nr. A-3481 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse nustatymo“ 1 punktu:

  1. Nustatoma, kad pradinio ugdymo programos mokiniams ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 3 d. vykdomas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.
  2. Šis įsakymas galioja iki 2020 m. lapkričio 11 d.
Skip to content