Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

MOKYTOJAI ŽVAIGŽDĖS

Sveikiname mūsų progimnazijos Mokytojas Danutė Domskienę ir Kristiną Grigaitę Bliūmienę tapus Kauno miesto Metų Mokytojo nominantėmis!
Dėkojame Jums už gerosios patirties sklaidą, aukštus profesinius pasiekimus ir Kauno miesto garsinimą. O labiausiai – už Jūsų šviesą vaikams ir tikėjimą Mokytojo misija

Skip to content