Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

STEAM MODELIS PRADINIAME UGDYME

Šauni, iniciatyvi, kūrybinga ir nenuilstanti pradinių klasių mokytojų komanda, siekdama žengti koja kojon su naujovėmis ir užtikrinti pradinių klasių mokinių ugdymo proceso tobulinimą integruojant STEAM veiklas į formalųjį ir neformalųjį ugdymą sudėliojo visą apimantį STEAM modelį gėlę, kuris, kaip tie lapeliai išsiskleis į mokinių  integralų, kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą orientuotą į  pasaulio pažinimą, technologijas, menus, kalbas ir matematiką. Siekiant pakreipti ugdymo procesą modernia kryptimi ir užtikrinti, kad pradinių klasių moksleiviai mokytųsi jiems patraukliose aplinkose ir  per individualias bei komandines užduotis lavintų problemų sprendimo įgūdžius bendradarbiaujant ir dirbant komandose, taipogi ugdytų kritinį mąstymą bei įgytų praktinį suvokimą apie STEAM dalykų taikymą pamokose. STEAM veiklų ilgalaikio projekto modelis remsis Geros mokyklos koncepcija, E. De Bono modelio taikymu, patirtiniu ir patyriminiu ugdymu, tarpdalykine integracija, matematikos įgūdžių lavinimu ir įtraukiojo ugdymo samprata orientuota į pradinių klasių mokinių individualių gebėjimų ir gabumų atskleidimą bei jų vystymą.
 
Ačiū pradinių klasių mokytojoms Jolantai, Jūratei, Česlovai ir Agnei už produktyves kūrybines dirbtuves !!! 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Grinkevičienė
Skip to content