Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

BENDRADARBIAVIMAS

Progimnazijos vadovė Rūta Songailienė ir sanatorinio lopšelio-darželio „Pienė“ direktorė Inga Gogelienė bendradarbiavimo sutartimi patvirtino dar praeitais mokslo metais prasidėjusią prasmingą ir šiltą ugdymo įstaigų bendrystę. Įsipareigojo bendradarbiauti fizinio ir emocinio saugumo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo, pilietiškumo, gamtosaugos ir tvarumo ugdymo srityse. Dalintis gerąja patirtimi, bendradarbiauti organizuojant seminarus, konferencijas, parodas, metodinius renginius pedagogams ir edukacines veiklas vaikams.

„Stirniukų“ grupės vaikus aplankiusios septintokės surengė viktoriną apie Lietuvoje žiemojančius paukščius, papasakojo, kaip jais reikia rūpintis ir padovanojo mokinių pagamintas lesyklėles. Juk rūpinimasis silpnesniais mus daro stipresniais! O vaikai svečiams padainavo ir padeklamavo, kartu atliko „sušildymo“ užduotis, minė mįsles apie paukščius ir žiemą.
Po renginio septintokės labai džiaugėsi, kad turėjo galimybę prasmingai leisti laiką su mažaisiais „Pienės“ draugais.
Dėkojame technologijų mokytojui Haroldui Ernestui Černiui, gamtos mokytojui Tomui Gulbinui ir direktoriaus pavaduotojai Aurelijai Butvilienei už prasmingos edukacijos organizavimą mūsų mažiesiems draugams
Skip to content