Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Praktikos savaitė 2023 m. kovo 6–10 d.

1–4 klasių mokiniai dalyvavo:
9-iose profesinio orientavimo pamokose;
7-iose ugdymo karjerai pamokose;
6-iose finansinio raštingumo pamokose.
7-ios klasės dalyvavo dziudo treniruotėse ir Kauno tautinės kultūros centro pamokose.
9-ios klasės dalyvavo edukacijoje „Mano gėlių puokštė Žemės dienai“.
7-ioms klasėms pamokas apie higieną ir saugų internetą vedė pagalbos vaiko specialistės.
Istorijos mokytoja Indrė pamokas apie piliakalnius vedė 4-ių klasių mokiniams.
7-ios klasės dalyvavo nuotolinėje pamokoje „Mokonomika“.
Krepšinio treniruotėje su „Snaiperio“ treneriu dalyvavo dvi pirmokų klasės.
5-ios klasės kartu su Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytoja ir 1–4 klasių gimnazistų komanda dalyvavo Kovo 11-ajai skirtose edukacijose „Kuriu Lietuvai“.
Visi pradinių klasių mokiniai dalyvavo minėjime „Tėvynės pamoka“.
Kai kurių klasių mokiniai lankėsi UAB „Eilinta“ ir LSMU Kauno ligoninėje, žiūrėjo meninį filmą mokyklos bibliotekoje, kūrė Kovo 11-osios sveikinimus per integruotas IT ir dailės pamokas, dalyvavo protų mūšyje, edukacijoje su Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos paramedikais.

Skip to content